Готви се поскъпване на водата

Цените ще се определят от КЕВР, но ВиК дружествата ще могат да искат преразглеждане

Готви се поскъпване на водата
С приемането на две нови наредби - Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите и на Наредба за регулиране на цените на ВиК услугите, се дава възможност за поетапно повишаване на цените на водата, което ще е за сметка на крайния потребител. 

Наредбите са публикувани на портала за обществени консултации. Вносител на проекта за Постановление на МС за разглеждане и приемане на наредбите е министърът по икономическата политика Томислав Дончев.

"С приемането на двете наредби ще се постигне по-ясна регламентация и оптимизиране на реда и условията, при които ще се осъществява занапред административната регулация на цените и качеството на ВиК услугите", пише в доклада на министъра, предаде БГНЕС.

Повишаването на цената на доставка на вода и канализационните услуги е едно от нещата, за които от години настоява Европейската комисия.  То идва по линия на инвестициите във ВиК сектора, които се осигуряват от европейските фондове чрез Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020. 

Цените на водата ще се определят и занапред от КЕВР на закрито заседание, което ще се провежда веднъж годишно. Месец преди това ВиК операторът е длъжен да оповести в медиите и на интернет страницата си предложението за цена. Допуска се обаче дружествата да искат преразглеждане на цените в случай, че настъпят непредвидени събития, както и при съществени промени в приходите - например инвестиции в подмяна на съоръжения или канализационна мрежа поради авария. В случай на такава промяна, обществото трябва да бъде информирано 2 седмици преди КЕВР да разгледа искането на операторите. 

Обсъждането и приемането на наредбите вероятно ще стане в средата на декември и те може да влязат в сила от началото на 2016 г.
Коментари: 0