„Градус“ ще дебютира на борсата в средата на юни

Компанията очаква интерес към акциите си и от големи чужди и родни инвеститори, и от граждани

„Градус“ ще дебютира на борсата в средата на юни

Снимка: Личен архив

Невена Мирчева Автор: Невена Мирчева

Георги Бабев e член на Съвета на директорите на „Градус” АД. Компанията е най-големият производител на птиче месо у нас и вторият най-голям в Европа на яйца. Предстои тя да излезе и на фондовата борса. Economic.bg разговаря с него по темите, касаещи публичното предлагане, и предизвикателствата в хранително-вкусовата промишленост.

- Г-н Бабев, предстои „Градус” АД да дебютира на борсата. Как върви процеса и кога очаквате да започне търговията с акциите на компанията?

- Всичко върви по план. На 17май внесохме коригиран проспект за публично предлагане в КФН. Първият вариант беше върнат към нас от КФН за корекции. Те не бяха съществени и реагирахме бързо. От тази дата тече 10-дневнен срок за одобрение от Комисията. Така че съвсем скоро трябва да имаме одобрен проспект. Очакваме реалното предлагане да се състои средата на юни, или след по-малко от месец.

- Вече споделихте, че очакванията ви са оценката на компанията да достигне между 400 и 520 млн. лева. Има ли интерес към емисията и от какви инвеститори?

- Наблюдаваме засилен интерес от всякакви инвеститори. Местни институционални инвеститори като пенсионни фондове, договорни фондове и дори местни банки. По принцип, след финансовата криза, банките силно ограничиха инвестициите си в дялови активи. Факторите затова са въведените допълнителни регулации и ограничения и намаленият апетит към риск. Причините и банки да погледнат към нашата компания са няколко. Първо, нашият бизнес е доста стабилен и малко се влияе от икономическата конюнктура в световен мащаб. Второ, компанията вече заяви желанието си голяма част от печалбата да бъде раздавана като дивидент към нейните акционери. Във време на нулеви лихви, текущ доход под формата на дивидент е много атрактивен за инвеститорите. 

Имаме и доста запитвания от физически лица, което е важно за нас. Искаме акционерната структура да е разнородна. Засилен интерес имат чужди инвеститори и институции. Вярваме, че ще върнем чужди инвеститори на БФБ. През последните 10 години те само напускат фондовата ни борса.

- Първичното публично предлагане на „Градус” се очаква да е най-голямото след кризата от 2008 г. насам. Как, според Вас, може да се засили интересът на родни компании и инвеститори към борсата и необходими ли са специални мерки?

- Доста време държавата не обръщаше внимание на капиталовия ни пазар. Позитивното е, че напоследък се взимат мерки в тази посока. Разработена бе стратегия за развитие на българския капиталов пазар,  стартира вторичен пазар на ДЦК на БФБ, има планове за листване на големи държавни дружества през БФБ, стимулира се малкия бизнес и т.н. Тези мерки изискват време и аз съм позитивно настроен за тях. 

Основният проблем на фондовата ни борса е ликвидността. Една от главните причини за ниската ликвидност е, че голяма част от фрийфлоута на публичните компании се окрупни в дългосрочни инвеститори като пенсионни фондове по време на кризата. Практически, много от качествените дружества на БФБ са с нулев фрийфлоут. За да се развие капиталовия ни пазар, трябва повече компании да излязат на фондовата ни борса.

- Какви са плановете за бъдещо развитие на компанията и предвижданите инвестиции в близките година-две?

- Целият ни инвестиционен план за пет години напред ще бъде финансиран от първичното публично предлагане. Това ще позволи голяма част от бъдещите печалби да бъдат раздавани като дивиденти на нашите акционери. Ще инвестираме основно в това, в което сме най-силни, а именно - бизнеса ни с разплодни яйца и месото. Градус е на второ място в Европа по продажби на разплодни яйца. Годишно произвеждаме по над 120 милиона яйца. Това е високо маржов бизнес и очакваме голяма възвращаемост от инвестициите, които ще направим там. Планираме увеличение на производството с над 20%. Също така ще увеличим осезаемо производството си на птиче месо. Консумацията на пилешко се увеличава в световен мащаб и се очаква постоянен темп на нарастване до 2025 г. Няма да инвестираме в нов вид бизнеси.

- Все повече компании очертават като значим проблем намирането на квалифицирани кадри. Имате ли подобни затруднения и как ги преодолявате?

- Това е проблем в България като цяло. Стремим се да предложим добри условия на нашите служители и добра работна среда. Нямаме проблеми с намирането на кадри, но наистина този проблем става все по-осезаем в цялата страна.

- Много се коментира напоследък темата за качеството на храните в България. Вие сте най-големият производител на птиче месо у нас и лидер в производството на яйца в Европа. Как гарантирате качеството на продуктите си?

- Една от основните причини да се насочим към така наречения брандиран продукт, са лошите практики, които има в сектора. Когато клиент си купи продукт на Градус, той е сигурен в неговия произход и неговото качество. Поради тези причини, брандът ни Градус е с 99.8% разпознаваемост в България.

- Приемате ли идеята за премахване на двойните стандарти в качеството на храните в Западна и Източна Европа?

- Изцяло подкрепям премахването на двойните стандарти в качеството на храните.

- Необходими ли са мерки за защита на българското птицепроизводство и производство на яйца?

- Мерки за защита на българското птицепроизводство и в момента има. В последните няколко години се ограничиха лоши практики като незаконния внос на храни в страната. Това беше основен проблем пред сектора. Също така Българската агенция по безопасност на храните следи и санкционира доста сериозно злоупотребите в бранша. Ние не искаме помощ от държавата, а просто по-строг контрол и спазване на законите. Разбира се, има какво още да се желае, но съм оптимист, че нещата вървят в правилна посока.

Коментари: 0