Гръцкият модел - нова възможност за свръхзадлъжнелите държави

Формулата стачки до откат и късане на ризи доказано работи

Гръцкият модел - нова възможност за свръхзадлъжнелите държави

На гърците пак започна да им се получава пасианса. Въпреки категоричната позиция на Германия, че  допълнително облекчаване по отношение на гръцкия дълг не е необходимо, групата на финансовите министри на държавите-членки на еврозоната, под директния натиск на МВФ, взе решение в тази посока. 

Детайли по новото дългово облекчение за Гърция ще бъдат оповестени на 24 май.  Е, традиционно такова облекчение се обвързва с продължаване на реформите, но тази европейска позиция започва да се изтърква. 

Новината бе посрещната с голяма доза позитивизъм от страна на инвеститорите, което моментално рефлектира в цената на 10-годишните държавни облигации. За първи път от шест месеца насам гръцкото правителство отново ще може да се финансира за този период под 8%. Респективно, цената на акциите на гръцките банки във вторник се повиши средно между 7% и 12%.

Само да припомня, че от началото на годината Гърция не изпълнява ангажиментите си към тройката по отношение на фискалната дисциплина. Има ли учудени от този факт? Да, но стачките продължават с пълна сила. Какво се оказва? Най-добрата позиция на всяко едно правителство при преговори с кредиторите са националните стачки.

Според предварителната информация една възможност е кредиторите да предложат ново удължаване на матуритета на дълга с таван на годишните лихвени разходи. Друг възможен сценарий е изкупуване на гръцки държавен дълг от страна на МВФ, или връщане на част от печалбата генерирана от Европейската централна банка от гръцки облигации към инвеститорите. 

Каквото и да стане обаче, има твърде много разминавания между държавите-членки на еврозоната относно размера и начина, по който да стане новото облекчаване на дълга за Гърция. Германия показва невероятен стоицизъм, което е достойно за адмирации. 

В края на краищата за свръхзадлъжнелите държави се появява нова възможност и тя е „гръцкия модел“.  Най-кратко той може да бъде описан по следния начин – стачки до откат и късане на ризи. Доказано е, че работи.
Коментари: 0