Икономическият растеж в ЕС се е забавил

Основната причина е отслабването на германската икономика

Икономическият растеж в ЕС се е забавил

Икономическият растеж в Еврозоната и Европейския съюз като цяло се е забавил през второто тримесечие на годината. Това показват предварителните данни от Eurostat.

Комбинираният брутен вътрешен продукт (БВП) на 19-те страни-членки на Еврозоната се е увеличил с 0.2% през второто тримесечие, което е наполовина от растежа с 0.4% отчетен в началото на годината. Спрямо година по-рано БВП в Еврозоната е нараснал с 1.1%, след повишението с 1.2% през първото тримесечие на 2019 г.

В същото време БВП на ЕС през второто тримесечие на 2019 година се е повишил с 0.2% спрямо първите три месеца на годината, докато растежът на годишна база се е забави до 1.3% в сравнение с 1.6% през първото тримесечие на годината.

Основна причина за слабия ръст през второто тримесечие е свиването на германската икономика с 0.1% спрямо началото на годината.

С годишен растеж на БВП от 3.3% България се нарежда на пета позиция сред останалите страни-членки на ЕС, изпреварена от Унгария (с растеж от 5.1%), Румъния (с 4.6%), Полша (4.1%) и Литва (с 4%).

Коментари: 0