Икономиките в света може да се свият до средата на 21 век

Недостигът на вода е все по-голям проблем, предупреждава Световната банка

Икономиките в света може да се свият до средата на 21 век

Икономиките в света може да се свият драстично до средата на 21 век заради това, че прясната вода става все по-ограничен ресурс заради изменението на климата, предупреждава Световната банка.

Според изготвения доклад най-силно засегнат ще е Близкия изток. БВП на държавите от региона може да спадне с до 14% до 2050 г. За да се избяга от този сценарии, е необходимо да се вземат мерки, за да се преразпределя водата. Необходими са и решения за повишаване на водната ефективност и инвестиции в технологии като обезсоляване и рециклиране на водата.

Експертите предупреждават, че глобалното затопляне може да доведе до силни наводнения и засушавания. В районите с наличие на зимен климат може да означава снеговалежите да бъдат заменени от дъждове – с по-високи темпове на изпарение, посочват още те.

Климатичните промени могат да доведат и до промени на снежните покривки на планините. Те, наред с топенето на вътрешните ледници, са важни, тъй като осигуряват наличието на прясна вода. Съответно, сладководните ресурси ще бъдат накърнени сериозно от глобалното затопляне. Наред с това, ако морското равнище се покачи подпочвените води ще се „замърсят“ със солена вода.

„Когато разглеждаме големите въздействия на изменението на климата, те по един или друг начин ни засягат чрез промените във водите – независимо дали става дума за суша, наводнения, бури, покачване на морското равнище“, коментира Ричард Даманиа, водещ икономист и водещ автор на доклада на Световната банка, цитиран от GreenTech.

Недостигът на прясна вода би могъл да окаже влияние върху всички сектори – от селското стопанство до енергетиката, сочи анализът на Световната банка. „Водата е, разбира се, от централно значение за живота, но тя е и в основата на икономическата активност“, посочи още Даманиа.

Недостигът на вода няма да има еднакво въздействие в световен мащаб. Икономиките в Западна Европа и Северна Америка ще бъдат до голяма степен пощадени, според анализите на Световната банка. Ала бързо растящите икономики като тези в Китай и Индия могат да бъдат силно засегнати. При „пояса Сахел“, който се простира из цяла Африка под Сахара, БВП може да намалее с около 11 на заради недостига на вода, заяви Световната банка. Подобно въздействие ще се усети и в Централна Азия.

Коментари: 0