Инфлацията продължава да се ускорява

Най-голямото увеличени е при цените на енергийните ресурси

Инфлацията продължава да се ускорява
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Инфлацията в България расте все по-бързо и през ноември тя вече достига 3%. С такава скорост средните цени на дребно не са се движили от началото на 2013 г., малко преди да започне процеса на поевтиняване на суровините, горивата и металите. В началото на 2017 г. обаче станахме свидетели на обратния процес – цените започнаха да растат. Това е и основната причина с всеки изминал месец годишната инфлация да бъде все по-висока.


Разбивката по групи стоки показва, че най-голямото увеличени е при цените на енергийните ресурси – природен газ, горива за битови нужди, твърди горива и топлоенергия. Сред най-поскъпващите се нареждат и петролните продукти – горива и масла.

От средата на годната статистиката започна да отчита значително поскъпване при застраховките и финансовите услуги. С по 5-6% поскъпват и продуктите от първа необходимост като хранителни продукти, напитки, плодове, зеленчуци и др.

Коментари: 0