Инвестициите теглят икономиката на България през първото тримесечие

И през първото тримесечие ръстът на крайното потребление намалява, което е тенденция от три тримесечия

Инвестициите теглят икономиката на България през първото тримесечие
828 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Българската икономика е отчела ръст от 3.5% през първото тримесечие, показват експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ). Процентът остава почти същия, какъвто беше и през четвъртото тримесечие.

Разлика обаче има в структурата на растежа. От средата на 2015 г. основни движещи сили на икономиката бяха потреблението – частно и публично, както и износът. Тези два „двигателя“ се захранваха от ръста на заетостта и доходите, усвояването на европейските средства и добрата международна конюнктура.

Макар данните да са експресни и да предстоят няколко корекции, вече ясно се вижда, че нещата се променят, като засега не се знае дали тази промяна ще бъде устойчива или е временно явление. През първото тримесечие на 2018 г. брутото образуване на основен капитал (общите инвестиции – вътрешни и външни) са отчели ръст от 7.2%. Подобен ръст не е отчитан от второто тримесечие на 2014 г.

Данните за инвестициите като компонент на БВП се различават от данните за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за първите два месеца на годината – има спад от 17%. Това показва, че вложенията идват основно от български компании или правителството.

Данните за крайното потребление показват, че неговият растеж намалява за трето поредно тримесечие и вече е само 2.4%. Външната търговия продължава да има отрицателен ефект върху икономически растеж, тъй като нарастването на вноса изпреварва увеличението при износа.
Коментари: 0