Изтича срокът за подаване на заявки за наемане на хора с увреждания

До края на октомври 2018 г. в страната са регистрирани 193 499 неактивни и безработни лица

Изтича срокът за подаване на заявки за наемане на хора с увреждания
Работодателите ще могат да подават заявки за наемане на безработни лица по Компонент ІІ на проекти  „Обучения и заетост” и “Обучения и заетост за младите хора" до 14 декември 2018 г. /петък/ включително. Набирането на заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания по Компонент II на двата проекта започна на 15 август 2018 г.

Целта на двата проекта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост  на една от най-уязвимите групи на пазара на труда. Проектите се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

До края на октомври 2018 г. в страната са регистрирани 193 499 неактивни и безработни лица. От тях 13 876 са хора с увреждания, като 728 са младежи на възраст до 29 г. включително, а лицата над тази възраст са 13 148. 

Според извършения от Агенцията по заетостта анализ на получените до момента заявки по двата проекта, се наблюдава повишен интерес от страна на тази целева група след стартиране на приема на заявки за разкриване на свободни работни места. Данните от извършения анализ сочат, че Агенцията по заетостта има възможността да удовлетвори всички подадени заявки от работодатели от реален сектор и институции на местното самоуправление.

Към настоящия момент по Компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора” във всички области на страната са подадени общо 403 заявки от работодатели за разкриване на 891 свободни работни места за безработни младежи с трайни увреждания до 29 години включително. Обучения по професионална квалификация и/или ключова компетентност ще преминат 34 от младежите. Сключени са 152 договора на обща стойност 4 393 089,42 лв. за разкриване на 273 работни места.

По Компонент II на проект „Обучения и заетост” във всички области на страната са подадени общо 2 352 заявки за разкриване на 8 688 свободни работни места за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години. 1 057 от лицата ще преминат обучения по професионална квалификация и/или ключова компетентност. Към настоящия момент са сключени 583 договора на обща стойност 27 493 092,68 лв. за разкриване на 1 724 работни места.
Коментари: 0