Къде ще се наемат най-много хора в България в началото на 2018 г.

Работодателите отчитат благоприятни планове за наемане на нови служители

Къде ще се наемат най-много хора в България в началото на 2018 г.
Работодателите от всички пет региона планират да увеличат числеността на персонала в периода януари – март, показват резултатите от Обзорното проучване на ManpowerGroup за заетостта. Най-силният пазар на труда в началото на следващата година се очаква във Варна (+19%). Стабилно ще бъде нарастването на работната сила и в Пловдив и Бургас, където прогнозите са съответно +15% и +14%. В София работодателите отчитат прогноза за +13%. Най-слаби са плановете за наемане на нови служители в Русе (+6%).

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q1_17

Q4_17

Q1_18

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

12

14

14

БУРГАС

9

12

14

ПЛОВДИВ

15

18

15

РУСЕ

9

7

6

СОФИЯ

13

13

13

ВАРНА

11

15

19Най-голямо увеличение на работната сила през следващото тримесечие планират големите (над 250 служители) и средно големите компании (50-249 служители). За микропредприятията (по-малко от 10 служители) прогнозата на работодателите за наемане на нови хора е +11%, а за малките компании (10-49 служители) - +7%.

Най-оптимистичната прогноза (+29%) отчитат в сектор "Строителство", която е по-силна с 5% спрямо предишното тримесечие и 18% на годишна база. Секторите "Производство" и "Търговия на едро и дребно" очакват активни дейности по наемане на служители, съответно +19% и +18%.  Благоприятни перспективи се отчитат и в сектор "Земеделие, горско стопанство, лов и риболов" с прогноза от +17%. За сектор "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги" прогнозата е +15%. 


ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q1_17

Q4_17

Q1_18

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

12

14

14

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ

5

8

17

СТРОИТЕЛСТВО

11

24

29

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА

-1

3

3

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

17

16

15

ПРОИЗВОДСТВО

17

18

19

МИННО ДЕЛО

10

19

8

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР

7

11

10

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

6

8

9

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

15

12

3

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

18

12

18Като цяло работодателите ще посрещнат новата година с благоприятен климат на наемане на служители. Стабилното темпо на наемане на българския пазар на труда се очаква да продължи. 621 работодатели планират да увеличат нивата на заетост, 5% очакват да ги намалят и 81% не предвиждат промяна. 
Коментари: 0