Как се развива пазарът на труда по света?

Светът е на прага на нова индустриална революция

Как се развива пазарът на труда по света?

Демографските промени и предизвикателствата на глобалната икономика оказват влияние върху пазара на труда по цял свят. Ръстът на населението в трудоспособна възраст намалява, увеличава безработицата, нестабилната заетост и неформалните сектори.

Глобалния прираст на населението в трудоспособна възраст, който в годините 2007-2014 г. е стабилен, около 1.5%, започва да се забавя. Той се очаква да достигне ограничение до 1,3% през 2015-2020 година. В някои региони, особено в развитите икономики се наблюдава увеличаване на продължителността на живота, което от своя страна води до повишаване на демографската тежест за населението в трудоспособна възраст. Висок темп на нарастване на работната сила през следващите години ще отчитат развиващите се страни.

Забавянето на световната икономика продължава да има значително въздействие върху пазара на труда. През 2015 г. в света има повече от 197 милиона безработни лица - 1 милион повече, отколкото година по-рано и над 27 милиона повече в сравнение с периода преди кризата от 2007 г.

По-голямата част от загубилите работата си живеят в развиващите се страни и страните с икономики в преход. В някои региони, особено в Латинска Америка и някои азиатски страни, както и арабски, ситуацията се влошава. В развитите икономики (особено в Съединените щати и Европейския съюз) ситуацията, в контраст, е по-добре от очакваното. Очаква се, че безработицата ще намалее до 1,4 милиона души през 2016-2017. Според прогнозите на Международната организация на труда, броят на безработните в света ще нарасне с 2,3 милиона души през 2016 г. и с още 1,1 милиона - през 2017 г.

Ръстът на заплатите все още не се е върнал към предкризисните нива, но прогнозите за 2016 са положителни за повечето региони. Темпото определят бързо развиващите се икономики, особено в Азия.

Според прогнозите на международната консултантска фирма Hay Group, през тази година реалните заплати по света ще се повишават с 2.5% - това е най-високият растеж през последните три години. Анализът се основава на оценки за плащания и инфлацията в 75 страни. Налице е положителна тенденция в Европа и Северна Америка, където се наблюдава умерено повишаване на заплатите на фона на ниската инфлация.

Търсенето на прословутия баланс между живота и работата по света приключи по различни начини. В Азия – в полаза на работата, в Европа - в полза на почивката.

Световният пазар на труда се променя бързо, поради развитието на технологиите. Благосъстоянието на работниците и работодателите, зависи от способността им да се адаптират към промените.

Преди няколко години се вдигна много шум около един доклад на учени от Оксфорд, които прогнозират, че в САЩ 47% от работните места ще бъдат заети от роботи. Вероятността от компютризиране на повече от 700 професии бяха анализирани в изследването. По-късно, други експерти са оценили, че рисковете от роботика за работните места не са толкова високи.

Според експертите на Световния икономически форум в доклада "Бъдещето на работни места", светът е на прага на нова индустриална революция. Развитието на новите технологии (роботика, нанотехнологии, 3D-печат и др.) В следващите години това ще има по-голямо влияние върху пазара на труда. И темпото на промяната нараства всяка година.

Коментари: 0