Караниколов: За една година са сключени договори по ОПИК за 600 млн. лв.

Икономическият министър обяви, че по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ са осигурени 67.2 млн. лв.

Караниколов: За една година са сключени договори по ОПИК за 600 млн. лв.
436 ~ 2 мин. четене
Само през последната година са сключени 712 нови договора за финансиране на стойност 600 млн. лв. по ОПИК. Това заяви министърът на икономиката Емил  Караниколов, който откри Информационен ден за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) в Ямбол.

Министър Караниколов уточни, че изпълнението на Оперативната програма  е на все по-добро ниво. По думите му благодарение на усилията на Правителството за намаляване на административните тежести значително са ускорени и са съкратени сроковете за оценка на проекти и за извършване на плащания към частния сектор. „Извършените плащания към бизнеса и публичните бенефициенти за последната година са над 362 млн. лв., което представлява 50% от общите плащания от началото на изпълнението на ОПИК.“, допълни той.

Икономическият министър обяви, че по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ са осигурени 67.2 млн. лв. от бюджета на Оперативната програма, които ще стигнат за финансиране на над 350 новосъздадени дружества. „Условията за кандидатстване по тази процедура са изготвени за нуждите на стартиращите компании, в непрекъснат диалог между администрацията и Асоциацията на стартиращите предприятия, работодателските организации, неправителствения сектор и всички други заинтересовани страни“, изтъкна той.

В Ямбол министър Караниколов официално откри и Информационен център на Министерството на икономиката. В него експерти от Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Агенцията за малки и средни предприятия (ИАНМСП), Българската агенция за инвестиции (БАИ), Българска банка за развитие и Агенцията за експортно застраховане ще запознават бизнеса в региона с възможностите за кандидатстване по проекти и финансиране на техния бизнес.

„От Ямбол започва инициативата на Министерството да бъдат открити такива информационни центрове в цялата страна, които да бъдат в помощ на бизнеса и гражданите по градове“, посочи министърът.

По-късно през деня министърът на икономиката ще открие информационен ден за представяне на процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и в Стара Загора.
Подкрепи Economic.bg