КРИБ настоява за реални държавни мерки срещу кризата

Бизнес организацията разкритикува схемата \"60/40\" и иска промени в Закона за извънредното положение

КРИБ настоява за реални държавни мерки срещу кризата
2663 ~ 2 мин. четене

Конфедерацията на работодателите и индустриалците (КРИБ) настоява държавата да промени вече одобрените мерки за подкрепа на бизнеса и работниците в настоящата криза. Според работодателската организация мярката „60/40“, която предвижда държавата да поеме 60% от заплатата на служителя в засегнатите от кризата фирми, но без осигуровките, трябва да се промени. А това може да стане само с промяна на вече приетия от Народното събрание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

„Настояваме за промяна на тази мярка в интерес на бизнеса и на работниците и служителите и превръщането ѝ в ефективна такава, която реално да подпомогне икономиката в страната и да изпълни заложените в нея цели, а именно – запазване на работните места и опазване живота и здравето на хората“, пишат от КРИБ.

Те предлагат няколко варианта, които ще спомогнат за неутрализиране на негативното влияние на тази мярка върху дейността на фирмите, което сега е налице.

Едното им предложение е да се запази съотношението 60/40, но правителството да поеме плащането на осигуровките в същото съотношение. Мотиви им са, че по този начин ще се запази разполагаемият доход на работниците и служителите и на работодателя. Същевременно тази операция ще гарантира приходната част на НОИ от осигуровки. От своя страна държавата ще получи гарантирано плащане на осигурителните вноски, които директно ще постъпват от бюджета в НОИ.

Вторият вариант, предложен от КРИБ, е съотношението 60/40 да стане 80/20, като държавата не поема осигуровките. Според бизнес организацията както е в момента законът и постановлението към него, на практика това е разпределението между тежестта на бизнеса и държавата, именно заради осигруровките. 

„При направените разчети за работни заплати, осигуровки и данъци, при работника доходът остава непроменен, а участието на държавата  е по-малко от законово определеното. В тази връзка и на основата на разчетите, с цел постигане на предварително заложената идея за реално компенсиране, съотношението следва да се промени на 80 към 20. Предложението е разходите по  промяната на схемата да бъдат в рамките на предвидения бюджет от над 1 млрд. лв. без допълнителни разходи“, пишат от КРИБ.

Третият предложен вариант за промяна в Закона за извънредното положение е възможност за договорено между работодатели и синдикати намаление на работната заплата за периода на кризата

Мотивите са, че това е един от възможните варианти за запазване на работните места и поемане на тежестта от работниците и служителите и от работодателите. Крайна мярка, която ще доведе до намаляване на разполагаемите доходи на работниците и служителите, но в голяма степен ще гарантира работните им места и тежестта ще се разпредели  солидарно между тях и работодателите.

„Считаме, че ако не се предприемат бързо действия за промяна на закона в тази му част, сме заплашени от вълна от фалити на фирми, вкл. на структуроопределящи за икономиката, както и нарастване на безработицата, засилване на рецесията и срив в приходите не само в бюджета на страната, но и в доходите на населението“.

От КРИБ са изпратили искането си за промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение до председателя на Комисията по правни въпроси Анна Александрова.

Коментари: 0