Купили сме по-малко хранителни стоки спрямо година по-рано

Най-много са нараснали разходите за алкохолни напитки и цигари

Купили сме по-малко хранителни стоки спрямо година по-рано
180 ~ 1 мин. четене

Общият доход на едно лице средно е 1 262 лв. за третото тримесечие на годината. Той е нараснал с 5,6% на годишна база, сочат данни на НСИ, оповестени днес.

От общия доход най- голям относителен дял се пада на доходите от работна заплата – 55,7%, а след това на тези от пенсии – 25,7%.

Резултатите за доходите на лице от домакинството по източници обобщават следната картина: най – голямо нарастване има при доходите от работна заплата – от 649 лв. на 703 лв. Ръст се отчита и при доходите от пенсии – от 313 на 324 лв. и от социално осигуряване и социални помощи –от 37 на 39 лв.. Намаляват доходите от самостоятелна заетост с 2,5% - от 97 на 94 лв.

Общият разход на едно лице за същия период бележи ръст с 1,9% на годишна база и достига 1 169 лв. Най-много сме похарчили за храна – 32,5%, за жилище – 16,6% и за транспорт и съобщения – 11,1%.

 

Източник: НСИ

Най-голямо увеличение бележат разходите за алкохолни напитки и цигари – 11,3%, а най-голямо намаление – тези за облекло и обувки – 17,3%.

При повечето основните хранителни продукти се наблюдава спад в потреблението спрямо година по-рано. Най-голямо е то при плодовете, яйцата и зеленчуците. Увеличение има само при потреблението на месо, като то е слабо. 

Подкрепи Economic.bg