Къде в Европа плащат най-много за интернет?

Според изчисленията този разход в България възлиза на 2% от годишния нетен доход

Къде в Европа плащат най-много за интернет?

Снимка: Unsplash

Автор: Economic.bg

Достъпът до интернет в днешно време по необходимост е почти сравним с храната, водата и подслона – или поне в развитите страни. Къде обаче цената му е съответно най-ниска и най-висока? Използвайки данни за тарифата за широколентова връзка от Cable.co.uk и информация за нетната годишна заплата от Numbeo, AddictiveTips класира 37 европейски страни, сред които и България.

Според изчисленията най-много за интернет плащат в Албания – 7.1% (292.37 евро) от средния нетен доход за страната, който е 4100.58 евро. Следва я Република Северна Македония, където хората заделят по 6.8% (300.58 евро) от годишния си доход (4363.41 евро).

На България е отредено 14-о място. Според AddictiveTips у нас за интернет годишно отиват 2% от нетната заплата, възлизаща на малко под 6380 евро за дванадесет месеца. Това означава, че за широколентов достъп отиват средно по 125.96 евро годишно. 

Страната ни попада около средата в подреждането. На другия край – където се плаща най-малко като дял от заплата – е Швейцария (1.1%) от годишната нетна заплата в размер на 61 659.94 евро. 

Гледайки разходите само като сума, без тя да се съотнася като процент към доходите, най-висока е тя в Норвегия – общо 798.12 евро годишно или 66.51 евро месечно. Украинците пък плащат най-малко – 64.66 евро за 12 месеца. По този критерий България се нарежда на 32-о място, със средно 10.66 евро на месец или 126.96 евро годишно.

Коментари: 0