КЗК разреши на „Инвестбанк“ да придобие „Виктория“

Според регулатора обединението няма да повлияе негативно на пазара на финансови услуги в България

КЗК разреши на „Инвестбанк“ да придобие „Виктория“
424 ~ 2 мин. четене
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) одобри сделката, с която „Инвестбанк“ АД на Петя Славова ще придобие 100% от капитала на Търговска банка „Виктория“, която сега е собственост на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ).

Антимонополната комисия счита, че планираната концентрация няма да доведе до създаване или засилване на господстващо положение, което значително да ограничи или възпрепятства ефективната конкуренция на пазара на финансови услуги в България.

Според извършения от КЗК анализ сумарните пазарни дялове на участниците в сделката не са притеснителни. Техните дялове на всички анализирани пазари са далеч под 15%, поради което не се налага извършването на по-детайлен анализ.

Също така се посочва, че съществена промяна в позицията на обединената след концентрацията група няма да настъпи, предвид незначителното пазарно присъствие на ТБ „Виктория“ ЕАД. На пазарите на банкиране на дребно и на едро, включително и по сегменти (с изключение на сегмента жилищни ипотечни кредити за физически лица, на който се измества с една позиция нагоре в класацията), след осъществяване на сделката „Инвестбанк“ АД ще запази своята позиция.

Може да се приеме, че банковият сектор в България се характеризира с добра конкурентна среда. В страната оперират достатъчен на брой утвърдени банкови институции, които имат оптимално покритие чрез изградена клонова мрежа в страната и по-голямата част от тях предлагат пълно портфолио от банкови услуги и продукти. По своето естество, банковите услуги са относително стандартизирани, което определя и сходния характер на предлаганите продукти. Следователно клиентите могат да избират какви продукти и от кои банки да ползват. С оглед на гореизложеното, КЗК приема, че нотифицираната сделка следва да бъде безусловно разрешена.
Подкрепи Economic.bg