КЗП ще следи за фалшиви отзиви и коментари при онлайн търговията

Регулаторът вече трябва да взима предвид, ако идентичен продукт в България и друга държава в ЕС има различни характеристики

КЗП ще следи за фалшиви отзиви и коментари при онлайн търговията

Снимка: Красимир Свраков

448 ~ 1 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Правителството одобри законодателни промени, с които се вменяват допълнителни регулаторни задължения на Комисията за защита на потребителите. Сред новите задължения на Комисията са да следи онлайн местата за търговия за използване на фалшиви и неверни отзиви на потребители. Също така КЗП трябва да наблюдава дали онлайн магазините предоставят коректна информация на потребителите относно лицето, което продава стоките.

Другите регулаторни задължения на Комисията, вменени ѝ с предлаганите промени в Закона за защита на потребителите, са да следи за предоставяне на информация от страна на онлайн местата за търговия относно основните параметри, с които се определя класирането на отправените предложения до потребителите в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри.

Комисията за защита на потребителите ще трябва да взема предвид фактът, че всяко предлагане на стока в една държава членка на ЕС, като идентична на стока предлагана на пазара в други държави-членки на ЕС, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките, съставлява нелоялна практика, освен ако това не е обосновано от законосъобразни и обективни фактори.

Предложените промени целят повишаване нивото на защита на потребителите, подобряване прилагането на законодателството и пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз, се посочва в мотивите към законопроекта.

Проектът съдържа и критерии за налагане на глоби и имуществени санкции, в случаите на нарушения. Те ще отчитат следните елементи: естество, тежест, мащаб и продължителност на нарушението, както и всяко средство за защита, предоставено от търговеца на потребителите за причинената вреда.

Подкрепи Economic.bg