340 малки и средни фирми ще получат над 143 млн. лв. от ЕС

България ще опита да договори още средства по ОПИК, заяви икономическият зам.-министър Лилия Иванова

340 малки и средни фирми ще получат над 143 млн. лв. от ЕС

Снимка: Министерство на икономиката

Над 143 млн. лв. по европейската Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) ще бъдат инвестирани безвъзмездно в проектите на 340 българки малки и средни предприятия (МСП).

Зам.-министърът на икономиката Лилия Иванова днес връчи договорите на бенефициенти по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Тя обясни, че процедурата цели да повиши конкурентоспособността на одобрените за финансиране компании и засилване на експортния им потенциал.

Това е втората обявена процедура за подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия от началото на този програмен период, тъй като интересът на бизнеса към нея е изключително висок. „Доказателство за това са оценените над 1500 броя подадени проектни предложения. Постъпиха много качествени проекти и обсъждаме възможността за наддоговаряне по процедурата“, заяви Иванова.

По думите ѝ с тези европейски средства по ОПИК българските фирми ще могат да закупят машини и оборудване, да разширят дейността си, да осигурят ръст и заетост. „Министерството на икономиката продължава да работи за подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, както и за подпомагане на износа им до международните пазари“, заяви още икономическият зам.-министър.

Коментари: 0