Мария Габриел впечатли евродепутатите

Българският еврокомисар обеща да увеличи бюджета на програмата „Хоризонт Европа“ до 120 млрд. евро

Мария Габриел впечатли евродепутатите

Снимка: БТА

Изслушването на Мария Габриел в Европейския парламент приключи, а предвид реакциите на депутатите то може да се определи като успешно. В продължение на три часа българската отговаряше на 50 конкретни въпроса на европейските депутати, свързани с новия ѝ ресор „Иновации и младеж“. Основно „разпитът“ беше насочен към двете големи програми „Хоризонт Европа“ и „Еразъм+“.

Тя обеща да увеличи бюджета на голямата програма до 120 млрд. евро, което според Politico ще привлече европейския парламент на нейна страна и ѝ гарантира място в новата Европейска комисия.

Председателят на Комисията по индустрия Адина-Йоана Валеан заяви, че изслушването е било „маратон“ и и е протекло много динамично. Комисиите ще се срещнат утре в 10 ч. българско време за съвместно заседание на координаторите, за да потвърдят оценката си за Мария Габриел. Като се има предвид протеклото изслушване и настоящият пост на българката в Европейската комисия, се очаква тя да бъде одобрена.

Габриел показа завидни познания за съществуващите усилия за справяне с дефицита за новите страни членки (ЕС13) в резултатите от научноизследователската дейност - програми за „побратимяване“ на изследователски центрове от изток и запад, механизма за подкрепа на политиката за подпомагане на правителствата при разработването на техните национални системи или идея за финансиране на „субсидии за връщане“ за учените, които желаят да се завърнат в родните си страни.

Въпросът бе повдиган многократно под различни форми о евродепутатите и тя всеки път подчертаваше своята ангажираност да се справи с проблема. Но нейният общ подход може да бъде обобщен в последния ѝ отговор, който коментира разликата в заплатите между държавите: „Държавите членки са тези, които трябва да решат тези проблеми - ние можем само да помогнем“.

В своето встъпително слово тя изброи осемте предизвикателства, които ще стоят пред нея и ресора, който ще управлява, в следващите пет години.

На първо място тя посочи запазването на водещата позиция на Европа в науката и предупреди, че Китай наваксва бързо.

Неин приоритет ще бъде развитието на иновативните компании и в тази връзка предложи създаването на нов Европейски съвет за иновации, който да посрещне това предизвикателство.

Преодоляването на пропастта в света на научните изследвания, също беше посочено от Габриел като приоритет, както и запазването на независимостта в науката.

Включването на повече граждани и региони в развитието на науката и иновациите също бе посочено от нея като важна мисия в следващия ѝ мандат като еврокомисар.

За българката търсене на партньорства, например с Африка, е от ключово значение, като определи това като „геополитическа комисия“.

Насърчаването на културата и технологичните иновации в изкуствата, подкрепа на творчеството, съхраняване на културното наследство, са другите важни теми за Мария Габриел.

Друга точка от дневния ѝ ред ще бъде гарантирането на финансиране за нейното портфолио в контекста на Многогодишната финансова рамка.

И не на последно място по важност – повишаване на ролята на жените в обществото, науката и иновациите.
Тя изрази подкрепа за тройно увеличение на бюджета на ЕС за научни изследвания и образование - средства, които по нейните думи не са разход, а вложение в бъдещето. Габриел настоя за повишаване на заплатите на европейските учени и отбеляза, че на основата на тяхната работа може да се постигне стремежът на ЕС за природосъобразен живот. Политиката не трябва да бъде за сметка на социалната справедливост, отбеляза Габриел по повод енергийния преход.

Еврокомисарят посочи, че днес 10% от брутния вътрешен продукт на ЕС се дължат на космическите технологии. „Ще закъснеем безвъзвратно, ако не използваме сега възможността да инвестираме в образованието и научните изследвания“, заяви Габриел и допълни, че ще работи за „осребряването“ на европейското познание.

Габриел изрази подкрепа за академичната свобода, включително за начините на финансиране на висшите училища. „Ако искаме да убедим младите да останат в своя регион, трябва да им дадем перспективи“, добави тя.

По нейните думи е необходимо над държавите от ЕС да бъде оказан натиск, за да осигурят участието на всички граждани в образователната система, включително сред малцинствата. „Трябва да се работи с общностите и родителите“, предложи Габриел по повод образованието на ромите.

Тя отбеляза, че днес едва 10% от европейското културно наследство е цифровизирано, а една трета от европейците признават, че не участват в културни събития. „Спортът допринася за приобщаването на мигрантите, както и на младите, които могат да се радикализират“, посочи еврокомисарят.

В заключителни си думи Габриел посочи, че иновации и научни изследвания значи и младеж, и спорт, и култура, и образование. „Дошло е време да помислим за насоките, за да може инвестициите да отговарят на очакванията на гражданите, на бизнеса, да позволят на Европа да реагира на глобалните предизвикателства“, каза тя. „Творческият сектор, културата, партньорството с младежите, образованието, спорта, обменът с МСП ще ни помогне да затвърдим водещата ни роля“, допълни кандидатът за еврокомисар.

Тя завърши изказването с думите „върви, народе възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови, напред, науката е слънце, което във душите грей, напред, народността не пада там, дето знанието живей“.
Коментари: 0