МФ остава оптимистично за спада на българската икономика

Прогнозата допуска, че най-големият шок върху икономиката е бил през второ тримесечие на 2020 г.

МФ остава оптимистично за спада на българската икономика

Снимка: Красимир Свраков

816 ~ 3 мин. четене

Министерството на финансите очаква спад от 3% на БВП на България през 2020 г., запазвайки прогнозата си от пролетта. Това става ясно от есенната прогноза на ведомството, публикувана днес. 

 

"Прогнозата е реалният БВП през 2020 г. да се понижи с 3%, като през второто полугодие се очаква частично подобрение на икономическата активност в страната. То се изразява в забавяне на спада при потреблението на домакинствата, а публичните разходи за потребление и инвестиции ще имат положителен импулс за БВП. Общият принос на външния сектор към БВП за 2020 г. ще бъде почти неутрален. През 2021 г. очакваме растежът на БВП да бъде 2.5%, като икономиката няма да достигне своето предкризисно равнище от 2019 г.", се казва в доклада.

Настоящата прогноза е основана на допускането, че най-големият шок върху икономиката на ЕС и в глобален план е бил през второ тримесечие на 2020 г. До края на годината се очаква подобрение на икономическите показатели. Все пак годишните данни ще отразяват най-големите спадове, отчитани от десетилетия. Очаква се европейската икономика да се свие с 8.3% през 2020 г., докато спадът на световния БВП ще е с 4.7%.
Средногодишният спад на заетостта през 2020 г. се очаква да бъде около 2.6%, а коефициентът на безработица - 5.6%. Прогнозата е заплащането на труда да нарасне с 5% през 2020 г., а през следващата година да се ускори както от частния сектор, така и от планираното увеличение на доходите в публичния сектор.

Все пак анализът на МФ остава оптимистичен спрямо прогнозите на други институции. Европейската комисия, например в летните си междинни прогнози очакваше свиване на българския БВП със 7.1% през тази година. В пролетния доклад на Комисията от месец май беше заложен икономически спад от 7.2%.

Според последния икономическия преглед на Българска народна банка (БНБ) има 60% вероятност спадът на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) през текущата година да е в интервала от -4.1% до -13.1%. Според централната прогноза спадът на икономиката на България с 8,.% през 2020 г. ще се определя главно от понижение на частното потребление.

Средногодишната инфлация за 2020 г. се прогнозира да бъде 1.4%. През следващата година нейната динамика ще е зависима от възстановяването на международните цени на суровините и на цените на петрола.
Увеличената несигурност през 2020 г. се отразява в по-висока склонност към спестяване, отлагане на разходи за дълготрайни стоки и в по-ниско търсене на кредити. Нарастването на вземанията от предприятия се очаква да бъде 0.6%, а от домакинствата - 5% през 2020 г. През следващата година търсенето на кредити ще се ускори, но при фирмите то ще бъде по-слабо изразено, поради очакваната за все още слаба инвестиционна активност в частния сектор.

В краткосрочен период рисковете пред прогнозата са отрицателни. Икономическото развитие зависи от динамиката на епидемичната обстановка както в страната, така и в глобален план, а все още не се очертава устойчиво решение за справяне с пандемията.

Като част от тази прогноза е разработен алтернативен макроикономически сценарий с по-неблагоприятна динамика на външната среда през 2020 и 2021 г. Резултатите от тази симулация показват влошаване на общата динамика на БВП, като реалните изменения през 2020 и 2021 г. ще бъдат по-ниски, съответно с 2.2 и 4.3 пр.п. спрямо базовия сценарий. През целия прогнозен период равнището на БВП по текущи цени ще бъде по-ниско спрямо базовия сценарий.

Подкрепи Economic.bg