Миграцията от града към селото продължава да расте

В над 5 хил. села има над 2 млн. жители

Миграцията от града към селото продължава да расте

В над 5 хиляди села вече има над и около 2 млн. жители. Това е рекордна миграция от града към селото, отчитат от Националния статистически институт за първите 4 месеца на 2015 г.

Данните сочат , че към края на миналата година в градовете живеят над 73,1% от населението, а в селата почти с 27 на сто. В момента преселението от града към селото е с по-голям относителен дял спрямо от селото към града: 26, 3 срещу 21%.

През миналата година селата в Софийска област са най-желани. Близо 18 хиляди са ги избрали за свой нов дом. Според демографите тези миграционни процеси показват, че българското село се преструктурира малко по малко.

Защо обаче градът вече не е толкова привлекателен за живот и бизнес? Една от първопричините е, че на село е по-евтино. Близо 20% от предприятията са ситуирани с малките селища, над 14% от инвестициите са в тези райони. 35 на сто от заетостта и нас е от селата.

Според отчетената статистика при преселението от града към селото хората до 39-годишна възраст тръгват с цялото си семейство. При вътрешнате миграция най-голям дял имат т. нар. млади пенсионери. Това са хора, които се връщат по родните си места.

Масовата миграция от град в село се оформя като постоянна тенденция още в началото на 90-те. Според специалистите тези миграционни процеси са трайни и ще продължат и за в бъдеще.

Коментари: 0