Митниците ще унищожават конфискуваните стоки

Същото ще важи и за такива, които не могат да бъдат продадени

Митниците ще унищожават конфискуваните стоки

Митниците незабавно ще унищожават всички негодни или опасни стоки, отнети в полза на държавата. Това предвижда нова наредба, обявена от финансовото министерство за обществено обсъждане.

Всяка стока, включително автомобили, машини, суровини и други, ще се оценява дали е безопасна за хора, животни и околната среда. Ако се прецени, че е опасна, ще бъде унищожена.

Ако не създава опасност за никого, може да бъде предлагана на търг от приходното ведомство или безвъзмездно предостявана за ползване.

Според проекта освен негодни и опасни стоки ще се унищожават такива, които създават опасност при съхранението си, както и тези за които процедурите по продажбата са изчерпани. Това означава да е имало над 2 търга без купувачи.

Ще се унищожават и произведени имитации без съгласието на собственика на търговската марка.

Коментари: 0