Фондът на фондовете ще насочи 67 млн. лв. към иновативни компании

Средствата ще бъдат разпределени между минимум 16 фирми

Фондът на фондовете ще насочи 67 млн. лв. към иновативни компании
708 ~ 2 мин. четене
Около 67 млн. лв. финансиране ще бъде разпределено между поне 16 иновативни и високотехнологични компании. 47.1 млн. лв. ще бъдат предоставени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), а останалата част от сумата - от „Обединение Морнингсайд Хил“.

Въпросното обединение днес беше избрано от Фонда на фондовете за финансов посредник за управлението на Фонда за рисков капитал (ФРК), като между двете организации предстои подписване на договор.

Посредникът, който беше избран пред компаниите Black Peak и NEVEQ, ще се стреми към минимум 6.2% възвръщаемост на инвестираните в избраните компании средства. Средствата са предназначени за дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие. Размерът на вложените ресурси във всяка компания ще бъде в диапазон от 1.5 млн. до 7 млн. лева.

Целта на новия Фонд за рисков капитал е да подкрепи МСП през първите години след учредяването им, тъй като в този период значителна част от създадените вече предприятия срещат затруднения да продължат дейността си, поради липса на финансови ресурси и ефективна структура на управление. Освен с финансиране, фонд мениджърът ще оказва и стратегическа подкрепа за достъп до нови пазари и експертиза, чрез подобрение на корпоративното управление и цялостния капацитет.

„Обединение Морнингсайд Хил“, основните лица в което са Павел Велков, Екатерина Велкова, Тодор Мутафчийски и Делян Ганев, има опит в управлението на фондове за рискови инвестиции както в международен план, така и в България. Партньорите са придобили своето образование и професионален опит основно в САЩ, а реализираните от тях инвестиции и последващи продажби на компании са осъществени както отвъд океана, така и в Европа и Африка.
Подкрепи Economic.bg