Над 1 500 деца ще получат безплатен хостинг от ICN.bg за една година

Хостинг компанията е сред партньорите на проекта DigitalKidZ: Училище с “отворен код”, който помага на учениците да развият своята медийна и дигитална грамотност

Над 1 500 деца ще получат безплатен хостинг от ICN.bg за една година

Снимка: Pixabay

1232 ~ 2 мин. четене
Над 1 500 деца между 8- и 16-годишна възраст ще получат безплатен хостинг за една година в рамките на програмата DigitalKidZ®: Училище с “отворен код”®. Проектът цели да обучи учениците как да създадат първите си уеб сайтове и да се научат да пишат истински код. 

“Решихме да подкрепим този проект, защото вярваме, че децата трябва да получават достъп до съвременно и модерно образование, за да повишат своята медийна и дигитална грамотност“, казва Гергана Кузманова, маркетинг директор на хостинг компанията ICN.Bg. 

Компанията предоставя своята платформа bgschool.bg, чрез която учениците ще могат да  упражнят на практика всичко, което ще научат в рамките на програмата. Целта е да се насърчи развитието на всички български училища и бъдещите IT специалисти в тях. 

През февруари стартира пилотната фаза на проекта DigitalKidZ: Училище с “отворен код”, като в нея ще участват 15 училища от София, Казанлък, Сливен, Банско, Враца, Тутракан, Стамболийски, Божурище и Ветрен. В петък се проведе и първото обучение за преподаватели по информационни технологии от училищата, които вече са се регистрирали за участие в проекта. По време на обучението учителите бяха подробно запознати с образователната методология за преподаване на “компетенциите на 21 век”, разработена от Фондация “Дигиталните деца” и това как да я прилагат на практика. 

Програмата DigitalKidZ®: Училище с “отворен код”® повишава мотивацията на децата и ги подготвя за съвремието, в което живеят, като се фокусира върху развиването на ключовите “компетенции на 21 век”, които са квалифицирани от Европейската комисия като задължителни за успеха на всяко общество във времето на дигитална революция, а именно:
  • „Умения за учене“ – критично мислене, креативно мислене, сътрудничество и комуникация.
  • „Граматически умения“ – информационна грамотност, медийна грамотност и технологична грамотност
  •  „Житейски умения“ – умение за гъвкавост, инициатива, социални умения, продуктивност и управление.
Методологията на DigitalKidZ®: Училище с “отворен код”® е вдъхновена от бизнеса и тенденциите за развитие на икономиката и цифрово-зависимото общество, като интегрира в себе си съвременните образователни методи и опита на финландската образователна система, която поставя детето в центъра и го учи чрез работа по проекти. Целта е децата да развият своето логическо мислене и да изследват взаимовръзката – човек – технологии – свят, което да повиши мотивацията им за учене.
Подкрепи Economic.bg