Над 19 500 свободни работни места по схема \"Обучения и заетост\"

30 млн. лв. ще бъдат разпределени по области, съгласно класирането

Над 19 500 свободни работни места по схема \

Агенция по заетостта обяви, че работодатели са подали над 6200 заявки за над 19 500 свободни работни места по схема "Обучения и заетост" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Агенцията вече обработи получените на обявените електронни адреси заявки от работодатели през периода 16 - 25 май тази година. 

Комисиите по заетостта към Областните съвети за развитие разглеждат и класират в периода от 30 май до 16 юни заявките на работодателите, кандидатстващи по схемата в съответствие с утвърдената от министъра на труда и социалната политика Методика за оценка.

Съгласно предварително обявените от Агенцията по заетостта условия, след приключване работата на комисиите в областните градове, ще бъдат обявени резултатите от класирането. Определените 30 млн. лв. ще бъдат разпределени съгласно класирането в съответните области, като ще бъдат публикувани и резервните заявки от работодатели.

Коментари: 0