Незаконни общински наредби ни товарят с такси и ограничения

Вижте какви и къде са нарушенията

Незаконни общински наредби ни товарят с такси и ограничения

Върховната административна прокуратура (ВАП) е констатирала 126 общински наредби, които са незаконни, тъй като противоречат на Конституцията и натоварват гражданите и бизнеса с незаконни такси и ограничения. Проверката на съдебната власт обхваща наредби за преместваеми обекти, реклама и търговия, както и тези за рекламна и информационна дейност. От нея става ясно, че в някои общини е въведено правило да не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект, ако има задължение към общината. В други места пък местната власт изисква нотариално заверено съгласие за предоставяне на удостоверения за липса на задължения, при положение, че законът не изисква такава заверка. Сред нарушенията е и фактът, че се иска депозит по бъдещи разноски за премахване на преместваем обект, както и декларация, че обект на същия човек не е бил премахван принудително.

Прокуратурата вече е подала 10 протеста срещу тези разпоредби в общините Несебър, Созопол, Царево, Велинград, Септември, Севлиево, Димитровград, Дупница, Аврен и Златоград. Предстоят обаче и още такива. 

Текстовете, които са атакувани, са в пряко противоречие с императивно регламентираните предели на нормотворческа компетенция и принципите на правовата държава. Противоречат на принципите на свободна стопанска инициатива, реда за установяване и събиране на публични вземания, както и на всички законови разпоредби, регламентиращи реда и условията за упражняване на "дейности".

Когато е налице изчерпателна нормативна уредба на обществените отношения на ниво закон, въвеждането на подзаконова нормативна регламентация, непредвидена и противоречаща на законовата, представлява превратно упражнена компетентност от страна на местния законодател. В чл. 2 от Конституцията на Република България е прогласено, че България е единна държава с местно самоуправление, в която не се допускат автономни териториални образувания. Още по-малко автономни законодателни такива, предаде Сега.

По повод въведените правила за неиздаване на разрешение на лица, които имат задължение към общината, прокуратурата аргументира протестите си сочейки, че по този начин местните законодатели преценяват например неплатена глоба за неправилно паркиране за съизмерима със свободата на стопанската инициатива и правото на развитие на гражданското общество. С този режим се облагодетелстват едни заявители, напр. тези които нямат задължения към общината, дори и само защото не живеят на територията на общината. Подобен приоритет на фискалната необходимост над всякакви други форми на дейност, в т.ч. и нестопанска, на територията на общините е незаконосъобразен“, се посочва в съобщението на ВАП.

Чрез разпоредбите, въвеждащи депозит за разноски по принудително премахване на обекти общините гарантират разходите за извършване на бъдеща услуга. В Закона за местните данъци и такси и Закона за устройството на територията обаче не се съдържа основание за събиране на такса за принудително премахване на преместваем обект. По своя характер този депозит представлява обезпечителна мярка, но такава се предприема само въз основа на влязло в сила изпълнително основание и то когато изпълнението на задължение е невъзможно или се затруднява. Подобно положение противоречи на правната сигурност и в този смисъл е константната практика и на Европейския съюз",
се допълва в изявлението.

Коментари: 0