Номинациите за наградите Европейски изобретател са отворени

През 2020 г. церемонията по раздаването на наградите Европейски изобретател 2020 ще се проведе на 18 юни в Монако

Номинациите за наградите Европейски изобретател са отворени
Европейското патентно ведомство (ЕПВ) обяви началото на срока, в който национални ведомства за интелектуална собственост, университети, научноизследователски институти, компании, малки и средни предприятия могат да изпращат своите предложения за номинации за наградите Европейски изобретател 2020 (European Inventor Award 2020).

Ежегодно за престижните награди в пет категории (индустрия, МСП, изследвания, държави, които не са членки на Европейската патентна организация, и цялостен принос) се състезават 15 финалист. Международно жури определя най-забележителните изобретения в Европа и целия свят, като отчита не само значителния технологичен прогрес в съответната област, но и приноса за развитието на икономиката и просперитета на обществото като цяло.

През 2020 г. церемонията по раздаването на наградите Европейски изобретател 2020 ще се проведе на 18 юни в Монако. Всеки може да кандидатства, като задължително изискване е кандидатите е да имат издаден европейски патент. Срокът за изпращане на предложения е 30 септември 2019г.

За допълнителна информация, достъп до формуляра за кандидатстване и изпращането му, вижте тук.
Коментари: 0