Нов орган в ЕС ще се бори с прането на пари

Всяка държава членка упражнява собствен надзор, което води до пропуски

Нов орган в ЕС ще се бори с прането на пари
2531 ~ 2 мин. четене

Европейската комисия ще предложи създаването на нов орган, който да осъществява надзор върху спазването на правилата на Европейския съюз за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Като мотив за намеренията си институцията изтъква факта, че понастоящем всяка държава от ЕС осъществява самостоятелен надзор върху правилата, от което може да възникнат пропуски в подхода.

Като част от подхода си за засилване на борбата с изпирането на пари, Комисията ще предложи създаването и на по-хармонизирана единна нормативна уредба по въпроса, която да наложи общи тълкувания на правилата и да не оставя място за „вратички“.

ЕК ще предложи още да се създаде механизъм на ЕС за допълнително координиране между звената за финансово разузнаване в държавите членки и за подпомагане работата им. Изпълнителната власт на ЕС се надява частният сектор също да се включи в каузата, а насоки по какъв начин да стане това Комисията ще публикува скоро с оглед подобряване на обмена на данни.

Това са конкретните мерки, които ЕК ще предприеме в следващите 12 месеца с цел по-добро прилагане, надзор и координиране на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

„Трябва да сложим край на навлизането на мръсни пари във финансовата ни система. Днес подсилваме допълнително, чрез цялостен и всеобхватен план за действие, нашите защитни механизми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. В правилата и тяхното прилагане няма място за слаби звена. Поели сме ангажимент да изпълним — бързо и последователно – всички тези действия през следващите 12 месеца. Освен това укрепваме глобалната роля на ЕС във връзка с формирането на международните стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма“, заяви изпълнителният заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис.

Също така Комисията публикува днес по-прозрачна и по-точна методика за идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости в техните нормативни уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха за финансовата система на ЕС.

Комисията прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това се случва за първи път от 2018 г. и в списъка се включват Бахамските острови, Барбадос, Ботсуана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар, Никарагуа, Панама и Зимбабве. Държавите, които се изваждат от списъка, са Босна и Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри Ланка и Тунис.

С оглед провеждането на приобщаващи дискусии относно разработването на тези политики, днес Комисията започна обществена консултация относно плана за действие. Органите, заинтересованите страни и гражданите ще могат да изпращат своите коментари до 29 юли.

Коментари: 0