Новите директори на столичния градски транспорт влизат за гласуване

Новите Съвети на директорите ще бъдат гласувани на заседание на Столичния общински съвет на 25 февруари.

Новите директори на столичния градски транспорт влизат за гласуване

Снимка: Economic.bg Архив

Комисията по транспорт и пътна безопасност предложи нови членове на Съветите на директорите на трите транспортни оператора в столицата – „Център за градска мобилност“, „Столичния автотранспорт“ и „Столичния електротранспорт“. Окончателното решение трябва да бъде взето след гласуване в Столичния общински съвет на 25 февруари.

Конкурсът беше обявен през ноември миналата година и е проведен съгласно Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му, както и Наредбата за реда на учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия. До предложението се е стигнало след пресяване на кандидатите по документи, запознаване с бизнес предложенията им и изслушване на участниците, обясняват от СОС.

Участие в него са взели 45 души. Оценявани са по 6 критерия – представени бизнес програми, познания за дейността на дружеството, професионален опит, образователен ценз, опит в управлението на проекти, комуникационни и аналитични умения. Комисията е търсила приемственост и баланс между хора с опит в ръководството на дружествата, дългогодишни служители и нови хора с визия за развитие на общинските дружества.

В „Центъра за градска мобилност“ е предложена Розалина Георгиева, която е дългогодишен служител в дружеството и е преминала през йерархията от младши експерт, юрисконсулт до ръководител на сектор. Иван Антон е ново попълнение. Той е бил член на Борда на „Топлофикация“ Пловдив, началник отдел в КФН, член на Съвета на директорите в инвестиционен посредник и е съдружник в адвокатско дружество. Постовете запазват Димитър Дилчев, който е и досегашен изпълнителен директор, както и Румяна Милова и Никола Рогачев.

В „Столичния автотранспорт“, сегашният изпълнителен директор Слав Монов запазва мястото си, както и Илия Гътовски, доктор по Икономика на транспорта и преподавател в УНСС. Повечето от членовете на Съвета на директорите са нови имена, сред които Николай Найденов – бивш председател на Борда на директорите на БДЖ Холдинг, Йовелина Тихова, която в момента е мениджър в  IT компания, както и Любомир Ковачев.

В управлението на „Столичния електротранспорт“ влиза Елена Симеонова, специалист Международни отношения и финанси от УНСС, която към момента е главен асистент и преподавател в университета, както и Веселин Порязов, който е с икономическо образование, завършено в Германия и с опит в различни международни компании.

Евгений Ганчев, ръководител на дружеството от над 20 години и настоящ изпълнителен директор, запазва своя пост. В новото ръководство са предложени Кирил Георгиев, който е от структурата на градския транспорт в София, ръководител на поделение „Малашевци“, както и Десислава Пачева, която е юрист с над 25 години стаж.

Коментари: 0