НСИ отчита загуба на 24 хил. работни места за тримесечието

Темпът на нарастване на заплатите в България се е забавил десетократно спрямо тенденцията от последните години

НСИ отчита загуба на 24 хил. работни места за тримесечието

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Очаквано по време на коронакризата все по-малко хора в България имат работа, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ ) за второто тримесечие на 2020 г. Тук влиза и месец април - единственият пълен месец, в който действаха ограниченията на бизнеса, наложени в опит да се спре разпространението на коронавируса. Данните за средните брутни възнаграждения показват, че все още те растат, но темпът е десетократно по-нисък от регистрираните в последните години.

Очаквано по време на коронакризата все по-малко хора в България имат работа, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за второто тримесечие на 2020 г. Тук влиза и месец април - единственият пълен месец, в който действаха ограниченията на бизнеса, наложени в опит да се спре разпространението на коронавируса. Данните за средните брутни възнаграждения показват, че все още те растат, но темпът е десетократно по-нисък от регистрираните в последните години.

Статистиката показва, че към края на юни броят на наетите лица намалява с 23.5 хил., или с 1% спрямо края на март 2020 г., като достигат 2.24 млн. души. 

Най-голямо намаление на броя на наетите се наблюдава в секторите „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.5%. Показателят се дължи на това, че блокирането на дейностите в сферата продължи по-дълго от останалите сектори. Театри, танцови зали и др. можеха да отворят отново в края на месец май. Спад на наетите лица се наблюдава и при „Преработваща промишленост“ - с 3.5%, и „Добивна промишленост“ – с 2.9%.

Подготовката за летния сезон съживява бранша „хотелиерство и ресторантьорство“ като при него се отчита най-голям ръст на наетите лица - с 8.4%. Увеличение с 5% има и при друга дейност със сезонен характер, като селско, горско и рибно стопанство.

На годишна база обаче показателите показват по-голям спад, като в края на юни 2020 г. в сравнение със същия период на миналата година наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват със 111.5 хил., или с 4.7%. Най-засегнати са секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 48.8 хил. (-34.9%), „Преработваща промишленост“ - с 31 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 12.8 хил. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – сектор, задвижван предимно от IT индустрията. За трите месеца в него са започнали работа 6 хиляди души.

През второто тримесечие на годината средната брутна работна заплата расте. За април 2020 г. тя е 1 323 лв., за май - 1 333 лв., и за юни - 1 355 лева. За този период осреднено тя e 1 337 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 1.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Финансови и застрахователни дейности“ - със 7.9%, и „Образование“ - със 7%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 12.2%, и „Култура, спорт и развлечения“ - с 8.6%.

В годишно изражение също се отчита ръст от 6.1% спрямо същия период през 2019 г. Най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 15.6%, „Образование“ - с 12.2%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 9%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2020 г. са:

 

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 3 270 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 287 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 2 105 лева.
     

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 647 лева;
  • „Други дейности“ - 903 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ - 973 лева.
      

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 6.9%, а в частния - с 5.8%.

Коментари: 0