НСИ призна за проблем с данните за вноса

Националната статистика е пропуснала да уведомява в отчетите си за БВП, че има промяна в методологията

НСИ призна за проблем с данните за вноса

Сергей Цветарски, председател на НСИ (вдясно) , и Диана Янчева, зам.-председател

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Проблем с данните за българския внос все пак има, както твърдеше проф. Румен Гечев от БСП. За това признаха и Националния статистически институт (НСИ), и Агенция „Митници“ по време на съвместна среща. Те обаче са категорични, че не става въпрос за манипулирани данни и недобросъвестно използване на информацията. Според тях става въпрос за промяна при подаването на митническите декларации, свързана с новото съюзно митническо законодателство, в сила от януари 2019 г.

НСИ обаче досега не е посочвала в отчетите си за тримесечията, че има някаква промяна. Досега статистиката е публикувала 4 експресни доклада за реалното изменение на брутния вътрешен продукт (БВП) и три предварителни. Никъде в тях не може да се намери уточнение, което да казва, че от началото на миналата година е имало някаква промяна в методологията.

Във връзка с новото съюзно митническо законодателство, от януари 2019 г. вносителите на определени борсови стоки, включително нефтопродукти, подават два вида митнически декларации – опростена и допълнителна. Разликата във времето на подаване на двете декларации е над месец (а понякога и повече), като НСИ използва само окончателните данни. Това означава, че внос, осъществен например в края на май, ще бъде отчетен статистически окончателно през юли.

За нуждите на статистиката, всеки месец НСИ изтегля данни от информационната система на Агенция „Митници“. Поради разминаването в графика на НСИ (изтеглянето се извършва до  28 дни след края на периода) с този на АМ, в тези масиви не се съдържат данните от допълнителните декларации. Данните за всички тримесечия се ревизират едва след края на годината. Това е и причината за разликите във вноса в тримесечната статистика за БВП, обясняват от двете институции с прессъобщение.

Посочва се още, че разработваните и публикувани от НСИ тримесечни оценки на БВП - експресни и регулярни, се основават на наличните към момента данни за отделните икономически сектори, балансирани между основните методи за оценка на показателя съгласно Регламент 549/2013 на ЕС.

Припомняме, че миналата седмица Румен Гечев излезе с твърдение, че данните за БВП се манипулират от НСИ по желание на властта и реалният растеж на БВП за 2019 г. няма да е 3.3%, както излиза сега, а под 1%. И проблемът, според него, са именно противоречивите данни за вноса.  "Да обясня и за неикономистите - расте с 5% вътрешното потребление в страната, и то с еднаква динамика на фирмите и домакинствата. Расте износът, а вносът намалява. Извинете, ако расте вътрешното потребление, а намалява вносът, трябваше да се намали износът, за да има какво да се потребява. И тук студентите от първи курс си задават въпроса - за какво става дума, тъй като няма как с логиката на макроикономиката да се установят тези противоречия", твърдеше депутатът.

Още тогава той заяви, че „неточността“ най-вероятно идва по линия на петролните продукти. на стойност от около 4 млрд. лв. Което пък означава, че трябва да се преизчисли и ръстът на БВП, и то в посока надолу с няколко пункта.

Според Календара на НСИ за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на 5 март ще бъдат публикувани предварителни данни за брутния вътрешен продукт за 2019 г., a на 19 октомври ще бъдат публикувани ревизирани окончателни данни.

Агенция „Митници“ и Националният статистически институт ще обсъдят технологията на обмен на данните между двете институции, като целта е да се потърсят решения за оптимизиране на процеса, завършва прессъобщението от срещата между двете институции.

Коментари: 0