Одиторите ще налагат санкции и надзорни мерки на банки, застрахователи и търговци на ток

Налага се законопроектът да бъде приет, за да не се повтори случаят с КТБ

Одиторите ще налагат санкции и надзорни мерки на банки, застрахователи и търговци на ток
3701 ~ 1 мин. четене

Одиторите вече ще могат да разследват, да налагат санкции и да предприемат надзорни мерки. Това предвижда приетият на първо четене в парламента Законопроект за независимия финансов одит.

С новите текстове в българското законодателство се въвежда нова европейска директива, като целта е да се повиши надзорът над предприятията от обществен интерес, каквито са банките, застрахователните дружества, пенсионни фондове, търговците на ток и газ и други.

Законопроектът предвижда при наличие на факти и обстоятелства, които нарушават независимостта или обективността на регистрирания одитор, съдружниците, представляващи 5% или повече от правата на глас или от капитала на одитираното дружество, както и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, да могат да предявят по съдебен ред иск за преждевременно освобождаване на регистрирания одитор на ангажимента.

За повече яснота за потребителите на информацията от финансовите отчети в проекта са предвидени допълнителни текстове за обхвата на финансовия одит, както и отговорностите на регистрираните одитори и на ръководството на одитираните предприятия.

Според председателя на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова налага се законопроектът да бъде приет, за да не се повтори случаят с фалита на КТБ.

Подкрепи Economic.bg