Ограничаването на шума от заведенията мина на първо четене

Предвидени са значително по-високи глоби, отколкото досега

Ограничаването на шума от заведенията мина на първо четене
868 ~ 2 мин. четене
Депутатите приеха на първо четене предложените от вицепремиера Валери Симеонов промени в Закона защита от шума в околната среда. Те предвиждат ограничаване на звука от заведенията на открито от 14:00 до 16:00 ч. и от 23:00 до 08:00 ч. Досега въпросното ограничаваше важеше единствено за часовия диапазон от 22:00 до 06:00 ч.

Ограничението ще важи за озвучаване на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони, територии със смесено предназначение, озвучаването от пътни превозни и плавателни средства, предназначени за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, както и зареждането на обекти.

Изключение ще се прави единствено за железопътните гари, автогарите, летищата, пристанищата и при използването на системите за предупреждение на населението при бедствия.

В промените в Закона защита от шума е предвидено още, когато даден собственик на даден търговски или производствен обект иска разрешение да осъществява дейност, в заявлението си той задължително да прилага становище на регионалната здравна инспекция. Въпросното становище трябва да посочва, че обектът няма да причинява дискомфорт чрез причинения шум през различните части на денонощието и че спазва граничните стойности на показателите за шум.

Нарастват и глобите при неспазване на правилата в закона. За първо нарушение физическите лица ще се наказват с глоба от 500 до 1000 лв. (досега глобата беше от 100 до 300 лв.), а юридическите – с между 1500 и 5000 лв. (досега беше от 200 до 2000 лв.).

При повторни нарушения пък глобите скачат от 500-1000 лв. на 1000-2000 лв. за физическите лица и от 2000-5000 лв. на 5000-10 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци.
Подкрепи Economic.bg