67% от българите очакват цените да растат

Почти половината българи очакват материалното им положение да остане същото, а едва 13% - да се подобри,сочи проучване за икономическите нагласи на \"Галъп Интернешънъл\"

67% от българите очакват цените да растат
604 ~ 2 мин. четене
В последните седмици на годината 67% от българите очакват в идните месеци цените да растат, 22% - да останат същите, а 1% - да намалеят. Това показват данните от традиционния ежемесечен „Политически и икономически индекс на „Галъп интернешънъл“ – независимо от външно финансиране изследване с десетки индикатори, което тече всеки месец вече четвърт век.

Очаквания за икономиката

През 2017 г. масовите очаквания за икономиката като че ли не изглеждат толкова негативно, колкото в предходни години. Разбира се, чувствителният песимизъм продължава, но като че ли очакванията икономиката да се влоши трайно останаха под очакванията да няма промяна. А от нива трайно над 40% дяловете на негативни очаквания за двете последни години плавно спаднаха на нива под и около 30%. Неутралните очаквания са около и под 40%, а позитивните се колебаят между 10 и 15%.

В края на 2017 г. 39% очакват икономиката да остане в същото положение. 30% - да се влоши и 14% - да се подобри. Останалите се колебаят или не могат да преценят.

Материалното положение на домакинствата

По отношение на очакванията за материалното положение на семействата през 2017 г. положителните нагласи, като че ли също показват малко по-високи стойности в сравнение с предходните няколко години и останаха трайно над 10%, след като в предходното десетилетие рядко бяха преминавали тази психологическа граница. Негативните очаквания за личните пари се движеха около и над 20% - едни от най-ниските нива за периода от няколко години. С най-високи стойности, близо под 50%, останаха очакванията материалното положение на семействата да остане без промяна.

В края на годината 45% очакват материалното положение на семейството им да остане същото, 24% - да се влоши, а 13% - да се подобри. Останалите не могат да отговорят.

Т.нар. Индекс на материалните очаквания на „Галъп интернешънъл“ се намира в една от най-високите си точки от години насам. Индексът заема стойности от 1 до -1 и в последните две години тенденцията е да остава на нива максимално близки под 0.

Очаквания за безработица 

2017 г. донесе и исторически ниски очаквания за безработица. Очакванията тя да се повиши останаха трайно на нива под и около 30%, а над 40% вече смятат, че тя ще остане същата. Малко над 10% през годината смятаха, че безработицата ще намалее.

В края на годината 41% очакват безработицата да остава същата, 30% - да се увеличава и 11% - да намалява. Останалите се колебаят.

Данните за безработица, отчитани в редовните изследвания на „Галъп интернешънъл“ се движеха синхронно с официалните данни, което още веднъж доказа точността в работата на агенцията. През ноември декларираната от пълнолетните българи безработица беше 6,6%.
Подкрепи Economic.bg