25% от пенсионерите взимат над 400 лв. пенсия

Малко над 20% взимат под 200 лв.

25% от пенсионерите взимат над 400 лв. пенсия
Една четвърт от пенсионерите в България получават между 400 и 920 лв. пенсия. Това показва справка на Министерството на труда и социалната политика, изготвена във връзка с депутатско питане. Доход в тези граници получават общо 540 663 души от общо 2 181 356 пенсионери към края на 2016 г.

Огромен обаче остава дела на хората, които получават до 200 лв. пенсия на месец – 22.5% от всички. Това са основно хора със социална или минимална пенсия. В първия случай става въпрос за хора, които в по-голямата част от трудовия си живот са се осигурявали на минимална работна заплата (МРЗ), а във втория – неработещи или неосигурени.

Между 200 и 400 лв. получават близо 53% от пенсионерите.

Трябва да се има предвид, че в месечния размер на пенсиите е включен основният размер на водещата пенсия, сумата за изплащане на останалите пенсии и добавките към пенсиите (вкл. и добавката по чл. 84 от КСО).

Доходи на пенсионерите в България

Брой Дял, %Всички пенсионери 2 181 356 100
До 200 лв. 491 763 22.5
От 200 до 250 лв. 409 047 18.8
От 250 до 300 лв. 306 737 14.1
От 300 до 350 лв. 250 327 11.5
От 350 до 400 лв. 182 819 8.4
Над 400 лв. 540 663 24.8Източник: МТСП


Коментари: 0