73% от софиянците одобряват качеството на питейната вода

Същият е и процентът на столичаните, които пият вода от чешмата

73% от софиянците одобряват качеството на питейната вода
73% от софиянците са доволни от качеството на питейната вода, а същият процент пият вода от чешмата. Това сочат данни от скорошно изследване на Алфа Рисърч. Жителите на София все повече осъзнават важността от опазването на околната среда. Затова можем да съдим от нарасналия дял на клиентите на компанията, които полагат грижи да пестят вода - отново 73% от анкетираните в проучването. Освен ограничаване на консумацията, все повече хора подменят домакинските си уреди с по-икономични.

Оценката за намаляващите случаи  на аварии е отчетена като положителна тенденция.  Висока е и удовлетвореността на клиентите от подаваното налягане на водата.

Потребителите на „Софийска вода“ отчитат двойно скъсяване на  времето, за което екипите на компанията реагират на подадените сигнали и отстраняват аварии, свързани с водопреносната и с канализационната мрежа.

Повишаването на качеството на предлаганите услуги от компанията се потвърждава през тази година от съществения ръст на потребителите, които  са удовлетворени от услугите, предоставяни от „Софийска вода“. Техният дял представлява  86% от интервюираните (с 15 % повече в сравнение с миналата година). 
Коментари: 0