Отличават най-добрите аутсорсинг компании у нас

Крайният срок за участие е 2 май

Отличават най-добрите аутсорсинг компании у нас
3749 ~ 2 мин. четене

Българската аутсорсинг асоциация ще раздаде годишни награди за изключителни постижения при прилагането на добри бизнес практики и инвестиции в иновациите, благоприятстващи растежа на аутсорсинг индустрията.

Редица компании, работещи в аутсорсинг сектора у нас са завоювали многократно престижни европейски и световни награди. За първи път има възможност успехът им да получи признанието и на българската браншова общност.

Целта на Bulgarian Outsourcing Excellence Awards е да отличи успеха, бизнес развитието и лидерството в 6 ключови категории за сектора:

·         Доставчик на аутсорсинг услуги на годината (Outsourcing Service Provider of the year)

·         Център за споделяне на услуги на годината (Shared Service Center of the Year)

·         Аутсорсинг работодател на годината (Outsourcing Employer of the Year)

·         Иновации в аутсорсинга (Innovation in Outsourcing)

·         Аутсорсинг град на годината (Outsourcing City of the Year)

·         Аутсорсинг бизнес сграда на годината (Outsourcing Business Building of the Year)

 Концепцията на наградите е обърната не само към лидерите на индустрията, но и към всички, ангажирани в създаването на благоприятна и работеща бизнес среда. Пример за това е категорията „Аутсорсинг град на годината“, чиято цел е да отличи съвместните усилия на местна власт, бизнес и университет за създаването и развитието на най-добри условия за растеж на сектора в конкретния град.

Специално внимание е обърнато и на друг основополагащ фактор за стабилността и напредъка в индустрията – наградата „Аутсорсинг бизнес сграда на годината“, която ще отличи най-доброто решение за създаване на оптимални работни условия за бизнеса.

Крайният срок за подаване на заявки за участие и изпращане на конкурсните досиета за всяка от категориите е на 2 май.

Коментари: 0