Парламентът решава окончателно за Закона за горивата

Между първо и второ четене на комисия депутатите решиха законът да влезе в сила от 28 януари и да отложат само срока за изготвяне на наредбата

Парламентът решава окончателно за Закона за горивата
Парламентът ще реши дали да отложи влизането в сила на Закона за горивата. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Законопроектът е внесен от Министерски съвет и с него се предлагаше законът да влезе в сила не на 28 януари 2019 г., а от юли 2019 г. и да бъде удължен до 1 август 2019 г. срокът за изработване на наредбата, с която се определят редът и условията за водене на регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Между първо и второ четене на комисия депутатите решиха законът да влезе в сила от 28 януари и да отложат само срока за изготвяне на наредбата. Окончателното решение предстои да бъде взето от пленарна зала. На вниманието на депутатите се поставя и проект на решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.
Коментари: 0