Парламентът прие спорната 10-годишна давност на дълговете

Въвеждат се и няколко изключения от действието на закона

Парламентът прие спорната 10-годишна давност на дълговете

Снимка: Economic.bg/Архив

Без дебат единодушно парламентът прие десетгодишна абсолютна давност за паричните задължения на физически лица. Спорната според експертната и научна общност промяна бе инициирана от „Обединените патриоти“.

Абсолютна давност

В момента давността на дълговете на физическите лица е практически безкрайна, тъй като срокът на давността се подновява при всяко предприето действие за събиране от страна на кредитора. Според приетите на второ четене днес текстове с изтичането на 10-годишна давност се погасяват всички вземания срещу физически лица, стига те да не са отсрочени или разсрочени. Това значи, че след изтичането на срока от 10 години за длъжниците няма да има никакви правни последици от факта, че не са плащали заемите си, а кредиторите им губят парите си завинаги. Промените в Закона за задълженията и договорите ще действат назад във времето, тоест ще важат и за заварените задължения.

Въвеждат се няколко изключения от действието на закона – когато задълженията са натрупани от еднолични търговци, когато те произтичат от „непозволено увреждане“ и „неоснователно обогатяване“, когато са за издръжка, за трудово възнаграждение и обезщетения по Кодекса на труда.

Според вносителите промяната цели да реши проблема с т.нар. вечен длъжник.

Припомняме, че парламентът прие на първо четене промените през лятото, а миналата седмица се активизира по темата, като ги вкара за второ четене в правна комисия.

Коментари: 0