КС отмени частично 10-годишната абсолютна давност

Десет от 12-те висши съдии постановиха, че разпоредбата няма да важи за заварените случаи

КС отмени частично 10-годишната абсолютна давност

Снимка: Economic.bg/Архив

Автор: Economic.bg

Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата, приета от ГЕРБ и „Патриотите“ миналата година, с която 10-годишната абсолютна давност действа и при заварени договорни отношения. Според десет от 12-те върховни съдии при заварените случаи давността не може да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо, както беше разписано от предишното управляващо мнозинство.

Абсолютна давност

Също така е незаконно при висящо изпълнително производство давността да започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано - от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането, каквато разпоредба беше вкарана в Закона за задълженията и договорите и обнародвана в „Държавен вестник“ на 1 декември 2020 г.

Така, след решението на КС, абсолютната давност за всички парични задължения на граждани независимо кога са възникнали и са станали изискуеми, ще започне да тече от 2 юни. Има обаче условие - да не са отсрочени или разсрочени.

Десетгодишната абсолютна давност беше критикувана силно от почти всички експерти и засегнати организации. Но най-много проблеми създаваше именно разпоредбата, която на практика щеше да изтрие голяма част от дълговете, които кредиторите все още опитват да си съберат. В тази връзка Конституционният съд беше сезиран от Висшия адвокатски съвет.

Коментари: 0