С „абсолютната давност“ държавата работи срещу потребителите

Експертите са твърдо против използвания подход „на парче“ и настояват да се използва европейския опит за справяне с „вечния длъжник“

С „абсолютната давност“ държавата работи срещу потребителите

Снимка: МС

Решението на ГЕРБ и „Патриотите“ да въведат 10-годишна абсолютна давност на дълговете към частни кредитори е работа „на парче“, няма да реши проблема с „вечния длъжник“ и накрая сметката ще бъде платена от добросъвестните потребители на кредити. Това е становището на Асоциацията на колекторските агенции по законопроекта на управляващите, с който искат да сложат лимит на срока, в който частните кредитори могат да потърсят вземанията си по съдебен път.

Абсолютна давност

Според депутатите от двете управляващи партии предложението им ефективно ще реши проблема на хората, които с години не могат да платят дълговете си и постоянно са търсени от кредиторите си. Те също така смятат, че така бързо и лесно ще се изпълни европейското изискване за съществуване на механизъм, по който да се премахне „вечния длъжник“.

Законопроектът вече мина на първо четене в пленарна зала, въпреки че още в началото беше разкритикуван от множество експерти. Против него се обявиха освен колекторските агенции, но и Асоциацията на банките в България, Министерството на финансите, както и много икономисти и финансисти. Всички те посочват, че решението ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши и в крайна сметка проблем ще имат както финансовата система на страната, така и хората и фирмите.

Сега колекторите предлагат да се използва европейския опит и практики за решаване на проблема с „вечния длъжник“ през закон за личния фалит. Такъв би дал защита на хората, изпаднали в невъзможност да изплащат дълговете си, но след задължително обследване на тяхната добросъвестност.

Текстовете на приетите на първо четене промени в Закона за задълженията и договорите предполагат безусловна давност, т.е. след изтичането на 10-годишния срок кредиторът да изгуби всяко право да търси дължимото, поемайки всички финансови щети за своя сметка.

На практика, давността представлява намеса в договорните отношения между две страни, като автоматично освобождава неизрядната страна от поетите ангажименти. Поставянето на кредитора в неблагоприятни условия неизбежно ще повлияе върху икономиката и финансовия сектор в страната, като затрудни и оскъпи ресурса. А това ще бъде цена, която ще плати добросъвестният потребител, пише в позицията на асоциацията.

Давността ще донесе неминуем обществен дисбаланс между хората, които чакат изтичането на 10-те години, и тези, които съвестно погасяват задълженията си. Ако даден потребител действително е изпаднал в затруднения, то практиката сочи, че най-често той има повече от един кредит, което означава, че отпадането на един от тях не би решил ситуацията. Световната практика е да има ясни условия, при които дадено лице може да поиска личен фалит и да понесе съответните последствия от това.

Остава отворен и въпросът какво се случва с онези задължения, чийто срок е по-дълъг от 10 години.

Коментари: 0