Пасищата ще се дават само на стопани с животни

Депутатите приеха промените в закона на първо четене

Пасищата ще се дават само на стопани с животни

Пасищата ще се дават под наем или аргенда само на стопани, които са собственици на животни. Това решиха депутатите като приеха промени в закона на първо четене в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Издействаните промени са инициирани от земеделското министерство и са приети от кабинета.

Промените предвиждат всички ползватели на пасища, мери и ливади, които не притежават животни или броят им не отговаря на ползваните площи, в срок до 1 февруари 2016 г. да закупят нужния брой животни или да се откажат от земята.

Ако не се покрие броят на нужните животни, договорите им следва да се прекратят от кметовете на общините или от директорите на областните Дирекции „Земеделие“, като при неизпълнение на това задължение е предвидено на длъжностните лица да се налагат глоби.

Коментари: 0