Пътеводител за изграждането на Wi-Fi мрежа от малкия и среден бизнес

Как да създадете безжична мрежа с висока продуктивност, сигурност и надеждност в малко и средно предприятие

Пътеводител за изграждането на Wi-Fi мрежа от малкия и среден бизнес

Снимка: A1

Интернет вече е неразделна част от ежедневието както на бизнеса, така и на крайните клиенти. Повечето компании в страната използват интернет – по данни на Националния статистически институт 82,4% от микро и малките и 90,3% от средните предприятия имат достъп до мрежата, за да правят бизнес. Макар бизнесите от сегмента на МСП масово да използват интернет, те рядко предлагат достъп до него на своите клиенти със собствена Wi-Fi мрежа.

Има цели индустрии като хотелиерство и ресторантьорство, търговия на дребно, вериги за бързо хранене и други, където наличието на Wi-Fi мрежа, в повечето случаи безплатна, е очаквано и търсено от потребителите. Те искат не само да ползват услугите на бизнеса, но и да получат нещо допълнително от него, а достъпът до интернет вече се счита за нещо нормално.

Липсата на Wi-Fi мрежа може да се окаже пречка за развитието на даден бизнес особено в силно конкурентна среда. От друга страна наличието на безжична мрежа за клиентите осигурява не само удобство, а и допълнителни възможности за бизнеса – увеличение на продажби, събиране на данни, допълнителна комуникация и много други. Затова сме описали няколко основни въпроса, които малките и средни предприятия трябва да вземат предвид, за да изградят сигурна и надеждна Wi-Fi мрежа.

Избор на технология и партньор

Първо стои въпросът с избора на технология, защото повече бизнеси се спират на привидно по-евтини решения, които обаче не са с бизнес клас и в дългосрочен план излизат значително по-скъпо, защото не са надеждни, не предлагат лесно управление и в повечето случаи трябва да ги инсталират, настройват и поддържат сами. В момента има няколко професионални решения на пазара, но едно от най-изгодните, сигурни и удобни е услугата А1 Smart Net. Тя се предлага от А1, а оборудването е на световния гигант в мрежовите технологии Cisco. A1 e един от основните партньори на Cisco в страната и само преди няколко седмици компанията стана първият телеком, който получи сертификат Cisco Gold Partner за предоставяне на цялостни технологични решения за бизнеса в Югоизточна Европа.

А1 Smart Net предлага всичко, което трябва да имате предвид при изграждането на Wi-Fi мрежа. Нека да разгледаме отделните елементи един по един.

Лесно управление

Важен въпрос, който трябва да се вземе предвид при избора на решение за Wi-Fi мрежа са възможностите за управление. Бизнесът трябва да разполага с лесен начин да настройва и следи своята мрежа в реално време и от различни устройства. При A1 Smart Net, клиентът получава достъп до специален уеб портал, от който може да следи работата на мрежата, концентрацията на потребителите в различни зони на локацията на своя бизнес и да получава полезни данни за поведението и предпочитанията на своите клиенти, когато ползват неговата Wi-Fi мрежа.

Сигурност и надеждност

Сигурността на данните е от изключително значение в днешно време и всеки бизнес е длъжен да предпазва както своята информация, така и тази на своите клиенти. Wi-Fi мрежата трябва и да позволява създаването на отделни мрежи за служители и клиенти. Препоръчително е да ги разделите, защото това ще увеличи сигурността и надеждността на мрежата ви.

Wi-Fi мрежата трябва да ви позволява да налагате забрани и ограничения на сайтовете, които могат да се посещават, да поставяте лимит на трафика на ниво потребител, както и да контролирате какво съдържание може да се сваля от ползвателите. Например, бихте могли да ограничите достъпа до сайтове с нецензурно съдържание или да направите така, че безжичната мрежа да е активна само в работното време на вашия бизнес.

Инсталация и поддръжка

Повечето малки и средни компании имат ограничени ресурси и не могат да си позволят да наемат отделни ИТ специалисти. Затова трябва да потърсите решение, което се инсталира и поддържа от надежден партньор. По този начин ще можете да се възползвате от предимствата на Wi-Fi мрежата и да се фокусирате върху вашия основен бизнес, а не върху технически проблеми.

Гъвкавост и възможност за конфигурация

Традиционно се приема, че след като едно технологично решение се настрои, повече не трябва да се променя. Трябва да потърсите решение, което позволява адаптация. Пример за това е достъпът до вашата Wi-Fi мрежа. Ако традиционно тя е заключена за вашите потребители и те трябва да платят или да въведат код, за да я ползват, това не означава, че няма да си промените подхода или пък да поискате да направите достъпа свободен за даден период от време.

Конфигурацията на мрежата трябва да може да се прави от бизнеса и това да става бързо и лесно, без да се налага наличието на квалифициран ИТ специалист. Друг пример е, ако вашият бизнес се разрасне и се налага да увеличите покритието или капацитета на вашата безжична мрежа. Решението, което сте избрали, трябва да позволява разширяването ѝ, така че да не се налага да я изграждате отново.

Комуникация с клиента

Wi-Fi мрежата е добър канал за комуникация с клиентите на бизнеса. Тя трябва да позволява създаването на начална страница на компанията с нейното лого, през която да трябва да преминат потребителите. От нея те могат да получат информация за актуални предложения и промоции или да въведат своя имейл, за да получават регулярния бюлетин на бизнеса . Услугата A1 Smart Net, например, дава възможност компаниите да съставят бази данни с имейлите на своите клиенти, които при вход в Wi-Fi мрежата са отбелязали, че са съгласни с това. По този начин бизнесите ще могат да поддържат връзка със своите клиенти в дългосрочен план, като ги информират за своите нови продукти, услуги или инициативи. Друга възможност за маркетинговите дейности на компаниите, които са активни в социалните мрежи, е при вход в мрежата техните клиенти да виждат първо Facebook страницата на бизнеса.

Възможност за допълнителни доходи за бизнеса

Компаниите от хотелиерския бизнес, например, могат да дават платен достъп до своята мрежа чрез ваучери, които сами генерират през платформата. По този начин безжичната мрежа създава допълнителни възможности за печалба.

Цена и условия

На последно място, но не и по-важност, са цената и условията за използване на услугата. Все повече се налагат решенията, при които получавате устройствата и всичко останало, свързано с него, срещу месечна такса. Това е по-добрият подход, защото той не изисква голяма първоначална инвестиция за оборудване и изграждане. Wi-Fi мрежата като услуга има и други ползи, а именно, че можете да плащате малка сума на месец, да разчитате на поддръжка от доставчика и бързо и лесно да разширите вашия план, ако това се налага. Тук отново добър пример е A1 Smart Net.,  А1 инсталира оборудването и прави първоначалните настройки на мрежата, а след това можете сами да я адаптирате спрямо конкретните си нужди, или да се възползвате от възможността за управление от специалисти от А1 срещу допълнително заплащане.

Коментари: 0