Петкова: На Европредседателството ще търсим консенсус в енергийните политики на ЕС

Основна дейност ще бъде напредъкът в пакета „Чиста енергия за всички европейци”

Петкова: На Европредседателството ще търсим консенсус в енергийните политики на ЕС

Сериозно предизвикателство пред първото българско председателство на Съвета на ЕС ще е постигането на баланс между позициите на държавите членки и Европейския парламент. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред депутатите от комисията „Индустрия, изследвания и енергетика“ на Европейския парламент в Брюксел.

Тя обаче увери, че страната ни ще положи всички усилия за запазване темпа на дискусиите и постигане на максимално възможния реалистичен напредък в преговорния процес с ЕП. Това каза.

Енергийният министър подчерта, че постигането на компромисни и консенсусни решения е в интерес на всички европейски граждани. В този смисъл диалогът с Европейския парламент е от ключово значение за постигането на работещи решения в европейската политика, в това число и в енергийната, смята министър Петкова.

По нейните думи основната дейност на председателството в енергийната област ще бъде съсредоточена върху постигането на напредък по до амбициозния пакет „Чиста енергия за всички европейци”.

В преговорите по енергийни теми ще се ръководим от целта за постигане на устойчива, достъпна, нисковъглеродна енергетика в интерес на европейските граждани, подчерта енергийният министър.

По отношение на Регламента за управление на енергийния пазар, Директивата за ВЕИ и Директивата за енергийната ефективност, имаме готовност да стартираме триалози с ЕП още през следващия месец, подчерта министър Петкова. По нейните думи председателството ще работи за постигане на максимален напредък и  успешно приключване на преговорите по този първи подпакет. Във връзка с Газовата директива, Българското председателство си поставя за цел да консолидира позициите на държавите членки до възможно най-голяма степен, с оглед постигането на общо становище на Съвета.

Пред депутатите от Европейския парламент министър Петкова подчерта също, че диверсификацията на източниците и маршрутите, както и разработването на модела за регионалния електроенергиен пазар са основен приоритет и кауза за нас. По нейните думи, този приоритет е постоянен и ще се запази и след края на периода на Българското председателство. Страната ни ще работи активно за развитие на потенциала за регионално сътрудничество чрез изграждането на липсващата инфраструктура, с цел гарантиране сигурността на енергийните доставки. За енергийната сигурност в Югоизточна Европа ще спомогне изграждането на европейския газоразпределителен център „Балкан“. Този проект е европейски, с неговата реализация ще се гарантира развитието на газовия пазар в целия регион, подчерта Петкова. По думите й председателството ще работи ангажирано и активно за завършване на междусистемната свързаност в региона на Западните Балкани, изцяло в синхрон с приоритетите на нашето председателство и на Европейския енергиен съюз.

Коментари: 0