Планът „Юнкер” – новият мотор на европейската икономика

България е сред активните участници в най-актуалния инвестиционен проект на ЕС

Планът „Юнкер” – новият мотор на европейската икономика
Автор: Кристалина Георгиева Автор: Юрки Катайнен

Броени месеци след началото Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) постигнa над 26% от финансовата цел, която си постави: да привлече поне 315 млрд. евро частни и публични капитали в срок от 3 години.

Благодарение на този план към европейската икономика тръгват 82,1 млрд. евро нови инвестиции. Сумата расте непрекъснато заедно с броя на одобрените проекти – те вече са над 220. А целта ни да отключим такъв финансов ресурс с минимален разход за ЕС под формата на гаранция вече изглежда осъществима дори за тези, които я причисляваха към финансово-икономическите утопии.

Поставихме си тази цел, защото комисията, ръководена от Жан-Клод Юнкер, завари изтощена от кризата икономика с 430 млрд. евро „инвестиционна дупка” – това е 15% спад на инвестициите между 2007 и 2014 г. В същото време значителен свободен капитал оставаше и все още остава, заключен в банковите трезори – безделен и практически безполезен.

Решихме да му дадем европейска гаранция, че вече може да излезе оттам: именно тя е в основата на плана „Юнкер”. Европейският бюджет отпусна 16 млрд. евро, а Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) добави още 5 млрд., за да може този свободен капитал да се върне, където му е мястото и където ще генерира растеж и заетост: в реалната икономика. Защото знаем, че парите са силни, когато се движат.

Това започва да се случва и ни дава увереност, че бъдещето е на новите форми на финансиране, а гаранцията на ЕС тежи достатъчно и има силата да мобилизира, да мотивира и да събира на едно място идеите и парите.

България също започва да усеща този ефект. Тя регистрира един от началните успехи на плана „Юнкер” и беше сред първите, които отпуснаха средства за него, както и сред първите, които се възползваха от възможностите му.

Страната вече сключи с ЕИБ 2 споразумения в т.нар. прозорец за малкия и средния бизнес. Едното е за 100 млн. евро, които ще стигнат до 1000 малки и стартиращи фирми, другото – за 35 млн. евро, които ще отидат при иновативни компании. Предстои да се подпише и още един проект, благодарение на който общото финансиране, до което малките и средните предприятия в България ще имат достъп, ще бъде 199 млн. евро. Одобрени за кредитиране са над 200 фирми, отпуснати са над 22 млн. евро, интересът расте.

Сега е време да отворим към България и другия „прозорец” на инвестиционния план, който покрива транспортна, енергийна и дигитална инфраструктура, иновации, възобновяема енергия и енергийна ефективност, образование и научни изследвания. Фондът продължава да търси стратегическите проекти на бъдещето, които добавят дългосрочна социално-икономическа стойност, променят живота на хората към по-добро и правят Европа по-конкурентна и по-просперираща.

Защото планът „Юнкер” е много повече от финансов инструмент за привличане на инвестиционен капитал – той е част от цялостната ни визия да модернизираме Европа.

Когато подкрепяме иновативно земеделие, социално предприемачество, развитие на човешкия капитал или био- и нанотехнологии, гледаме доста напред във времето. Искаме този план да обхване и най-младите, затова в него има „запазено място” за обещаващи проекти на училища и университети, както и за дейности, които привличат младежите – като новите информационни и комуникационни технологии.

Поставяме ударение върху научните изследвания и иновациите, защото те са ключови за конкурентоспособната икономика. Заслужено внимание отделяме на малкия и средния бизнес – той е гръбнакът на икономиката ни, там са 2/3 от работните места в ЕС, там има още много потенциал – затова към тях ще отидат близо 1/4 от средствата по плана. Инфраструктурата остава във фокуса ни, защото ни е нужна истински свързана Европа: не само по суша, въздух и вода, но и с качествена енергийна, информационна и дори екологична инфраструктура.

За да свържем по-бързо жизнеспособните проекти с потенциалните инвеститори, създаваме и специален онлайн портал, който има за цел да осигури и така необходимата прозрачност и предвидимост на инвестиционните възможности. В момента там вече постъпват проекти. Kогато достигнат необходимата критична маса, порталът ще заработи като истински мост между тези, които имат проекти, и тези, които са готови да ги финансират.

Вече създадохме консултантски център, който помага и на инвеститорите, и на държавите, местните власти, организациите и компаниите, които търсят инвестиционен капитал. Там те могат да получат техническа помощ, експертно съдействие при разработването на проектите в съответствие с изискванията, да обменят информация, знания и опит.

България също заяви интерес да разкрие подобен регионален център на своя територия – разговорите по този въпрос, както и по цялата гама възможности, които дава планът, продължават. Той не си поставя секторни или географски, а стратегически цели – и те се препокриват с тези, които стоят пред България. Виждаме в страната потенциал не само да даде допълнителен тласък на малкия и средния бизнес – което вече се прави с подкрепата на фонда, но и да продължи да развива предприемаческа „екосистема” и да подкрепя стартиращи компании.

България има и вкус към новото и модерното, и интелектуален капацитет да го разработва – във всички области на икономиката. Там, където тя се препъва в административни или регулаторни пречки, може да помогне инвестиционният фонд. Защото той съдържа още един много важен елемент: техническа помощ за по-добра бизнес среда, която да привлече повече инвеститори. По-благоприятната бизнес среда пък ще ни помогне да използваме максимално предимствата на Единния пазар, като изградим съюз на капиталовите пазари, енергиен съюз и дигитален единен пазар.

Това наслагване на различни мерки, действия и възможности с цел колкото се може по-убедителни резултати, се разпростира във все повече области. Планът „Юнкер” работи в синхрон и все по-близко взаимодействие с традиционните форми на финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове. В европейския бюджет до 2020 г., който е от порядъка на 1 трлн. евро, близо половината от средствата са насочени към стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни места – и тук ще разчитаме на „ефект на допълването” с фонда за стратегически инвестиции – и при проектите, и при резултатите.

Мерките и действията ни са толкова комплексни и разнопосочни, защото такива са и социално-икономическите проблеми, пред които е изправена следкризисна Европа. Планът „Юнкер” вече се превръща в едно от решенията за тях. Превръща се и в поредното доказателство, че нашият континент може да преминава през финансови, инвестиционни или други дефицити, но никога – през дефицит на смели идеи и на широко скроени хора, които да ги приемат като свои.

Коментари: 0