Подкрепяме предприемачеството сред младите

Добрите идеи могат да се родят във всеки град

Марина Стефанова, Фондация \"Каузи\":

Подкрепяме предприемачеството сред младите

Снимка: Стоян Йотов

Марина Стефанова e директор „Бизнес развитие“ на Фондация „Каузи“. Eкипът на сдружението проведе анкетно проучване между ученици и младежки организации по повод 24 април, Международния ден на младежката солидарност. Информационната кампания,  се провежда под наслов: "Да говорим в 1 лице мн.ч." и подчертава именно нуждата от солидарност и заедност при промяна на средата.

Г-жо Стефанова, какви са последните проекти на Фондация "Каузи", свързани с младежкото предприемачество?

От ноември до сега организирахме 12 събития в цялата страна – Велико Търново, Силистра, Русе, Хасково, Благоевград и Стара Загора. Нашата основна задача беше да предадем този опит, който ние сме натрупали, на колеги, стартиращи предприемачески общности там. Събитията се радваха на изключително голяма посещаемост.

На обученията за обмен на добри практики имахме общо 97 участника, от които 77% бяха от подкрепящите организации - Търговската камара, местни стартъп общности, кариерни цетрове, което за нас е много важно. Хванахме истинската целева група, което беше и целта ни. Основната ни задача беше освен да разкажем за себе си, да покажем работата си на терен. На едно събитие като Младежката предприемаческа борса ние генерираме 15-20 добри идеи, но нашата цел е да съберем от порядъка на 150-200 идеи за година, а това няма как да се случи само в София. Ако 40-50 от тях са в столицата, останалите ще се случат в страната.

Какъв тип събития проведохте в тези градове?

Освен обученията за обмен на добри практики, организирахме и кръгли маси, на които привлякохме хората и институциите, от които зависи реализирането на една идея – кмета, общината, областната администрация, Бюро по труда, които да чуят представители на младежите. Имахме 167 участника на този тип кръгли маси, от които 59% жени, което ни прави добро впечатление. Това означава, че жените в България са предприемчиви и идейни. Другата добра новина е, че от участниците 39% бяха директно бъдещи предприемачи. Те говореха директно какви са техните потребности, страхове и от какво се нуждаят, за да развият бизнес.

Какви са основните послания, които искахте да достигнат до хората, посетили събитията?

Основното е, че предприемачеството е професия. Уменията на предприемача се оформят още в средното училище. И не на последно място – всеки може да бъде предприемач, независимо от професията си.

Какви са другите иницативи на фондацията?

Направихме една много информативна предприемаческа карта на България. Тя показва правилните места, към които трябва да се обърнат желаещите да стартират бизнес в страната. Т.е., какъв е пътят на предпримача в техния град. Искаме да наложим и нашето послание, което звучи така: „Все едно къде работиш, ако имаш достатъчно добра идея и хора, които да я подкрепят, още по-хубаво е да се осъществи в родния ти град“. 


В провинцията не е невъзможно да се мечтае грандиозно и да се случват добрите бизнес идеи. Напротив, там средата е по-благоприятна, защото има подкрепящи фактори като семейство, приятели. Стремим се да покажем, че където и да е решил човек да остане и да работи по идеята си, трябва да мисли мащабно, да се развива с бързи темпове, да се стреми към глобалния пазар. Разбира се, ако си иноватор за Велико Търново, е много вероятно да не си за Хон Конг, но пък това не е и необходимо. Ако реализираш идеите си, печелиш и се развиваш, това е постигнатата цел.

Какъв е интересът на инвеститорите към младежките идеи?

Всички вярват в идеите на младежите, защото знаят, че новите идеи идват от там. Сега очакваме революция в биотехнологиите, в медицината и в други подобни ключови сфери, от които инвеститорите имат голям интерес. Инвеститорският интерес минава от продукти към услуги. Едно ново, модерно общество ще бъде базирано на това как да предоставяме правилните услуги по правилния начин. От младежите се очаква да реализират тези иновации. Тук връзката е следната – младежът може да вижда нуждата от дадена услуга, да вижда ниша на пазара, но той няма силите и ресурса да го превърне сам в бизнес, това е ролята на инвеститора.

Какви са изводите от тези срещи в страната?

Изводите са следните: има предприемаческа екосистема, има експертен капацитет, който да помогне на този, който търси реализация. Има и отрицателни изводи – обезлюдяването на регионите е факт, демотивацията на младите хора също, липсва усещане за общи цели, понякога няма местна политика за насърчаване на предприемачеството. Изводът ни от кръглите маси е, че за младите хора социалното предприемачество е най-логичната форма на бизнес инициатива. Другите ни изводи са, че подкрепата от семейството е ключова за развитие на предприемачески дух и добрите идеи могат да се родят във всеки регион, не само в столицата. Младежите все по-често избират предприемачеството като професионален път. Средните училища и администрацията активно търсят партньорство с предприемачеството, но Търговските камари и ВУЗ-ове все още не се включват активно.

Кои са местата, на които младежите могат да ви намерят?

От 2014 година имаме Център, който се помещава в 90-о ОУ в столицата. Основната ни задача е да сме по-близо до младежите, защото към настоящия момент трябва да се осигури среда, която да представи алтернатива на младежите от ежедневието им. Тук изградихме прекрасна атмосфера, в която на тях да им е приятно. Търсим златната среда – хем да е сериозно, хем да е забавно. Тук се провежда основната част от обученията в София, когато говорим за малки групи.

Тук придобиват умения за изработване на СВ, как да се държиш на интервю за работа, как да направиш проект, как да си доброволец, как да участваш в гражданското общество, как да пишеш бизнес план и други подобни. Ние се опитваме да бъдем и кабинет по предприемачество, защото предприемаческите умения не винаги гарантират, че накрая ще станеш предприемач. Няма начин да се случи всички да тръгнат със стартъпите, но искаме да създадем други умения у тези млади хора – да разчитат на себе си, да се оправят сами в живота, да управляват времето, парите, мечтите си сами. Обикновено това е формулата да се направи след това и успешен бизнес.

Какви са бъдещите проекти на Фондация „Каузи“?

За есента сме планирали да направим поне 4 регионални Младежки предприемачески борси. Там, където има идеи, ще се привлекат и инвеститори. На тези борси идеите се представят безплатно, но ние ги селектираме. Времето на инвеститора е скъпо и когато той дойде на една такава борса, единственият начин да го спечелиш за лична среща, е да му представиш смислени и интересни проекти.


Тази публикация е част от проект "Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество“ осъществен с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Каузи" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Коментари: 0