Помагат на младежи за първа работа

Manpower ще консултира безплатно 200 души от Гърция, Холандия, Италия, Испания, Португалия и България

Помагат на младежи за първа работа
Млади безработни ще имат възможността да придобият професионален опит в чужбина с помощта на Manpower България. Компанията спечели конкурса на Европейския съюз за изпълнение на програмата “Твоята първа работа с EURES” (Your First EURES Job). Manpower ще помогне на млади безработни в намирането на работа или придобиването на стаж в държава-член на ЕС с преквалифициране, консултации и подготовка за интервю. Дружеството ще бъде част от подготовката на младите хора за интервютата, ще ги подготви с консултации, обучение, настаняване и указания за навлизане в работната среда. 

Изпълнението на проекта “Твоята първа работа с EURES” е спечелено от ManpowerGroup. Проектът се финансира от Европейската комисия. Г-жа Славка Радева, Директор на Дирекция „Европейска мобилност“ на Агенция по заетостта и г-жа Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия представиха проекта пред потенциални кандидати.

Държавите, в които Менпауър провежда програмата са Гърция, Холандия, Италия, Испания, Португалия и България. По този пилотен проект общо за всички 6 държави ще се търсят минимум 200 кандидати, като 30 от тях ще бъдат от България.

Програмата ще предоставя безплатни услуги, включително набиране на кадри, подбор, предоставяне на консултации, подготвително обучение и указания за интегриране на млади хора за постигане на устойчива заетост/стажантски позиции в страна от ЕС, различна от тази на тяхното местоживеене.

Целта на програмата е да намери млади безработни, търсещи работа и поле за изява, да им предостави възможност да работят или стажуват в страните Холандия, Италия, Испания, или Португалия в сферата на IT и хотелиерството и туризма.

Чрез тази програма кандидатите ще могат да натрупат опит в тези сфери, а след това да го приложат в България, където на този етап има липса на кадри.

Кандидатите могат да се запознаят с повече подробности на адрес www.yourfirsteuresjob.gr/bg или да пишат на адрес register@manpower.bg

Одобрените кандидати ще подпишат трудов договор със съответната страна за най-малко шест месеца.

„Много сме щастливи от дадената ни възможност – да помогнем на млади безработни да натрупат професионален опит в сфери, в които има недостиг на кадри”, каза Надя Василева, управляващ директор на Manpower България, Сърбия и Хърватия. 

Коментари: 0