Пострадалите от градушка ще се компенсират по две схеми

Стопаните, които нямат издадени констативни протоколи от общинските служби по земеделие, няма да бъдат обезщетени

Пострадалите от градушка ще се компенсират по две схеми

Снимка: МЗХГ

404 ~ 2 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев обяви, че земеделските стопани, които пострадаха от градушки в края на август, ще бъдат обезщетени по две схеми. Министерството вече е готово с финансовите инструменти, по които ще се подпомогнат най-засегнатите земеделци от трите общини в пловдивска област – Калояново, Раковски и Марица.

С приетата актуализация от 15 млн. лева в бюджета на аграрното ведомство са осигурени средствата, с които да се извършат плащанията на помощите към пострадалите земеделци.

Готови с компенсаторните механизми. Единият е по схемите за директни плащания, при настъпване на извънредни (форсмажорни) обстоятелства по време на Кампания 2021. Схемата ще се приложи и в случаите на недостатъчно количество реализирана продукция на пазара“, обясни Явор Гечев.

В срок до 15 работни дни от настъпване на събитието (до 20 септември 2021 г.) пострадалите трябва да уведомят Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ за наличието на форсмажорни обстоятелства.

Другата схема, по която могат да бъдат обезщетени земеделските производители е чрез държавната помощ за напълно пропаднали площи на 100%. Подпомагането ще е под форма на директни помощи в размер до 80% от действителните разходи за отглеждане на дадена култура, през съответната стопанска година. Те ще се изчислят по специални технологични карти, изготвени от МЗХГ, за целите на прилагане на помощта, за този район.

Има условия за получаване на помощта по тази схема. Тя ще може да се ползва само от земеделските стопани, които имат сключени застраховки. Аграрният зам.-министър разясни, че застрахователната сума се приспада от помощта и се изплаща разликата. В случаите, в които пострадалите от градушка нямат сключени застраховки, съгласно правилата сумата се намалява на 50%.

„За да се приложи схемата, стопаните трябва да имат протокол от общинската служба по „Земеделие“, в който да е определен процентът на пропадналите площи“, сподели Гечев. Той подчерта, че ако земеделците нямат издадени констативни протоколи от общинските служби по земеделие, няма как да бъдат обезщетени. Парите ще бъдат изплатени само по един от двата финансови инструмента. „На всеки земеделски стопанин индивидуално ще бъде изчислена сумата, която може да получи по двата механизма, като компенсирането ще бъде на база по-високата стойност“, сподели той.

Подкрепи Economic.bg