Правителството даде на концесия плаж „Китен-юг“ срещу 7 лв. на чадър

Всеки шезлонг също ще струва по 7 лв., като комплектът става общо 21 лв. с ДДС

Правителството даде на концесия плаж „Китен-юг“ срещу 7 лв. на чадър
Фирма „Атлиман 2“ ЕООД е определена от правителството за концесионер на морски плаж „Китен-юг“ за следващите 10 години. За целия срок на договора цената за 1 бр. чадър трябва да бъде до 7 лв., колкото е и за 1 бр. шезлонг. Така стандартен комплект на плажа – един чадър и два шезлонга, ще струват на плажуващите общо 21 лева с ДДС.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 7.2% без ДДС.

Размерът на годишното концесионно плащане за първата година от срока на концесията е в размер на 187 722 лв. с ДДС. Концесионерът е предложил инвестиции за организация на спортно-развлекателните дейности на морския плаж в размер на 33 240 лв. с ДДС за срока на концесията.
Коментари: 0