Правителството одобри взимането на 1 млрд. лв. заем от ЕС

Средствата са по инструмента SURE и могат да се връщат в продължение на 15 години

Правителството одобри взимането на 1 млрд. лв. заем от ЕС

Снимка: Европейската комисия

708 ~ 1 мин. четене

Министерският съвет одобри споразумение за заем от Европейския съюз на стойност 1 млрд. лв. Кредитът се отпуска по линия на Европейският инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица вследствие на избухването на коронавируса (SURE).

Кабинетът също така упълномощи министъра на финансите да го подпише от името на Република България, при условие за последваща ратификация.

Заемът, поискан от страната ни, е за преодоляване въздействието от избухването на пандемията от COVID-19 и на социално- икономическите й последици за работниците и самостоятелно заетите лица.

Максималният размер на средствата, които Европейският съюз може да отпусне на България по инструмента SURE, е 511 млн. евро, с 15-годишен максимален срок на падежа. Правителството може да се възползва от средствата в рамките на 18 месеца.

Подкрепи Economic.bg