Кабинетът одобри пренасочването на €80 млн. за нови жп проекти

Сред тях е модернизацията на жп участък Волуяк-Драгоман

Кабинетът одобри пренасочването на €80 млн. за нови жп проекти

Снимката е илюстративна

Снимка: Красимир Свраков

Министерският съвет одобри изменения в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ). С промените се прехвърлят част от дейностите по проекта за изграждане на жп линията Елин Пелин-Костенец за изпълнение в следващия програмен период 2021-2027 г. Включват се и нови жп проекти.

Новите проекти, които ще бъдат реализирани по програмата, са модернизация на жп участък Волуяк-Драгоман, модернизация на тягови подстанции Варна и Разград, както и изграждането на тягова подстанция Русе и въвеждане на съвременни информационни системи SCADA.

За финансирането им са осигурени допълнителни средства в размер на 80 млн. евро, които ще дойдат от бюджета на Приоритетна ос 2: „Развитие на пътна инфраструктура“ по същата оперативна програма.

По отношение на пътната инфраструктура, като нов проект се включва изграждането на АМ „Европа“ (от км 15+500 до км 48+903), съобщават още от правителствената пресслужба.

Коментари: 0